Kyllingefarm reddet i klagenævn, da nabojord blev beskyttet natur

Ejeren af en kyllingefarm i Skive Kommune kunne ånde lettet op efter en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Agri Nord håndterede sagen, der faldt ud til landmændenes fordel.


Skive Kommune vurderede, at et par områder på en ejendom var beskyttet overdrev og foretog en registrering, så arealet kom under naturbeskyttelseslovens § 3. Størrelsen på arealet betød, at det blev kategoriseret som ammoniakfølsom kategori 2 natur.
Hermed ville ejeren af naboejendommen blive tvunget til at halvere sin fjerkræproduktion for at leve op til de gældende udledningskrav.

Agri Nord besigtigede arealet
Kirsten Badawi Plesner, der er natur- og projektkonsulent i Agri Nord, tog ud og så på arealet og vurderede, at det ikke levede op til at blive beskyttet som overdrev efter naturbeskyttelseslovens §3.
Kommunen blev derfor anmodet om en afklaring, og kommunen afgjorde, at arealet fortsat var beskyttet som overdrev.

Konsekvenser: Dækningsbidrag halveret
- Landmanden har tilladelse til at producere 1.000.000 slagtekyllinger på ejendommen. I 2019 var der 900.000 slagtekyllinger med i regnskabet. Hvis kommunen fik medhold, skulle produktionen halveres, og dermed blev dækningsbidraget halveret, forklarer Kirsten Badawi Plesner fra Agri Nord.
- De øvrige omkostninger til forrentningen – blandt andet afdrag af lån, løn, energi og vedligeholdelse - ville stort set være uændret, og det reducerede overskud i dækningsbidraget ville derfor stadig skulle dække de samme omkostninger som i dag.
- De bygninger, der ikke vil kunne anvendes fremadrettet, ville intet være værd, men det betyder jo ikke, at gælden forsvinder tilsvarende, tilføjer Kirsten Badawi Plesner.

Afvist som klageberettiget, men så …
- Trods de store økonomiske konsekvenser for ejeren af kyllingefarmen, afgjorde klagenævnet, at ejeren ikke var klageberettiget.
- Men ejeren af det ny-registrerede areal kunne heller ikke acceptere kommunens afgørelse, og derfor kunne Agri Nord også klage på vegne af lodsejeren, forklarer Kirsten Badawi Plesner.

Klage omgjorde kommunens afgørelse
I klagen påpegede Agri Nord blandt andet, at de registrerede arealer ikke rummer en sammenhængende overdrevsvegetation.
På baggrund af Agri Nords klage, omgjorde klagenævnet kommunens afgørelse, og kommunen skulle afregistrere overdrevet. Og hermed kan ejeren af kyllingefarmen drive sit brug som hidtil.