Kom til debat-aften med Agri Nord og DN i Rebild

Grøn energi, biodiversitet, fødevarer – hvad er mest fornuftigt at bruge vores begrænsede jordarealer til?  Dilemmaerne står i kø.

Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen vil mandag 20. marts debattere balance mellem natur, fødevareproduktion og energiporduktion med Thyge Nygaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.
Debatten foregår i Rebildcenteret på Røde Møllevej 4, 9520 Skørping, og der er tale om et arrangement i forbindelse med afvikling af "Klim Rebild" i Rebild Kommune.

I optakten til debatten står der:
"Vi vil gerne have det hele: energi, fødevareproduktion og en rig og mangfoldig natur. Men hvis det hele skal være bæredygtigt står dilemmaerne i kø. Skal Rebild Kommunes god landbrugsjord bruges til energiproduktion i stedet for fødevarer? Skal vi undlade værdifulde naturarealer for at give plads til bæredygtig energi i form af solceller og vindmøller? Eller omvendt? Jordarealer er en begrænset ressource, så der er rift om dem til forskellige formål."

- Vi ønsker at værne om den danske natur, men vi er også interesseret i at finde klimarigtige løsninger på vores energi- og fødevareforsyning. Det kan nogle gange være et svært dilemma at finde ud af, hvordan der skal prioriteres, siger Aage Langeland, formand for Danmarks Naturfredningsforening Rebild (DN Rebild) i en pressemeddelelse.
Den samme holdning har Henrik Dalgaard Christensen, næstformand for Agri Nord:
- Det ville være ærgerligt at bruge frugtbar landbrugsjord til andet end produktion af gode danske fødevarer, men det er også nødvendigt at passe på både naturen og klimaet, erkender han.

Agri Nord og DN Rebild er gået sammen om at belyse dilemmaerne – og mulige løsninger – ved et arrangement, der holdes i anledning af Klima Rebild den 20. marts 2023 kl. 17-21 på Rebildcentret. Her kommer forskere med forstand på jordkvalitet, energiforsyning og økonomi samt andre indledere ind på problemstillingerne fra forskellige vinkler. Foredragene bliver efterfulgt af en paneldebat, hvor publikum også kan komme på banen.
Måske kan man gå hjem fra mødet med en oplyst holdning til, om et bestemt areal bedst kan lægges ud til en blomstrende eng, en bølgende bygmark eller en solcellepark.

Her følger programmet for aftenen:

17:00 Velkomst ved Henrik Dalgaard, Agri Nord, og Anette Bruun, DN Rebild
17:10 Jakob Zinck Thellufsen lektor ved Institut for Planlægning, AAU
”Hvad er behovet for fossilfri energi i fremtiden, og hvor stort et areal kræver det?”
17:25 Mogens Greve professor ved Institut for Agroøkologi, AU
”Forskelle på jordkvaliteter og deres egnethed til diverse formål.”
17:50 Jakob V. Olsen Seniorrådgiver ved nstitut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU. ”Prioritering mellem arealinteresser fra et økonomisk synspunkt”
18:05 René Lund Hansen landmand og medlem af Arlas bestyrelse
”Hvordan sikrer vi plads til fremtidens fødevareproduktion?”
18:30 Jørn Rosager projektleder ved Soltec Power Holdings
”Hvordan producerer man fødevarer og energi på de samme arealer?”
18:45 Jesper Greth borgmester i Rebild Kommune
”Hvilke konkrete planer har kommunen i.f.t. arealanvendelse og klimatiltag?”
19:10 Aftensmad
19:30 Debat mellem oplægsholderne samt Carl Christian Pedersen, formand for
Agri Nord, og Thyge Nygaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i DN.
Debatten ledes af journalist Dan Grønbech fra NORDJYSKE.

PRAKTISK INFO:
TID: Mandag den 20. marts kl. 17:00 - 21:00
STED: Rebildcentret, Røde Møllevej 4, Thingbæk, 9520 Skørping
ONLINE TILMELDING: Via Klima Rebild
ARRANGØRER: Agri Nord og DN Rebild

Arrangementet er en del af kampagnen Klima Rebild 2023.
Se alle årets Klima Rebild-arrangementer på www.klimarebild.dk