Kartofler giver landmænd nye muligheder

Agri Nord har de seneste år haft mange forespørgsler fra nye, potentielle kartoffelavlere om køb eller leje af leveringsrettigheder til produktion af stivelseskartofler. Der har dog kun været meget få leveringsrettigheder til salg, og dermed har det været mere eller mindre umuligt at komme ind på markedet som ny kartoffelavler.

AKV Langholt har nu meldt ud, at de udvider produktionen allerede fra år 2018.

I dag produceres der 45 – 50.000 ton kartoffelmel på AKV, som afsættes til papir- og fødevareindustrien. Den planlagte udvidelse er sat til cirka 35 procent, hvilket giver en samlet produktion af kartoffelmel på 60.000 tons i 2019.

For at sikre råvaregrundlaget til udvidelsen kræver det 1.400 hektar ekstra kartoffelareal i løbet af de næste år.

 

Højt afkast

Der har de seneste år været rigtig god økonomi i at dyrke stivelseskartofler mange steder, og der er umiddelbart ikke udsigt til, at det stopper de kommende år. Det er en afgrøde, der giver højt afkast, men som også kræver et højt input og dermed en god økonomi for at komme i gang.

Der er en række ting, der er værd at overveje før man kaster sig ud i at blive kartoffelavler. Blandt andet skal man have en egnet jordtype, der ikke er for tung, ikke for let, ikke for lav og ikke alt for stenet. Det er desuden en stor fordel, hvis man har mulighed for at vande.

 

Kræver en stor indsats

Man skal også indstille sig på, at det kræver meget arbejde og rettidig omhu at dyrke kartofler. Det er også værd at overveje om kartoffelproduktion passer ind i ens nuværende sæt up, og om der er kapacitet i dagligdagen til den ekstra arbejdsindsats.

Fra og med den 4. november kan nye avlere indgive ønske om at blive leverandør til fabrikken. Andelstegningen afsluttes den 20. november.

Vil du vide mere om mulighederne i at dyrke melkartofler? Kontakt Jannie Rendbæk Sørensen på telefon 9635 1159.