Julebrev fra formanden

Landbruget oplever fortsat store udfordringer såvel fagligt som politisk.

Af formand Carl Christian Pedersen

Udfordringerne for vores erhverv er ikke blevet mindre i 2017. Det gælder både fagligt og politisk.

Fagligt set har vi været mere end udfordret af vejret, der har vist sig fra sin allervådeste side, og som besværliggjorde høsten af ellers gode udbytter.

Desværre har kornprisen ikke helt fulgt med, men heldigvis kan vi glæde os over gode priser på både kød og mælk.

Landbrug og natur

Vores ret til at producere er til stadighed under pres, og vi præsenteres hele tiden for nye restriktioner og ny lovgivning.

Tag nu bare fosforloft, vandområdeplaner, udpegninger af nye naturområder med mere. Vi ser vores erhverv spille godt sammen med natur og miljø, men vi føler, at myndighedsforvaltningen går for vidt.

Det synes at eskalere, så vi lægger op til større åbenhed og bedre dialog, for vi mener, at der er plads til både landbruget og det gode miljø.    

Altid til stede

Det er tvingende nødvendigt, at vi som landboforening til stadighed er til stede, der hvor beslutningerne bliver taget. Det har vi været i 2017 – og det tager vi med ind i 2018.

Det er derfor vigtigt, at vi har opbakning fra medlemmer, så det politiske arbejde fortsat kan stå stærkt i Agri Nord.

Det er altid spændende at stå på tærsklen af et nyt år. Der vil altid være udfordringer, og som forening vil vi aktivt tage de udfordringer op.

Jeg ønsker hermed alle medlemmer, som aktivt bakker vores forening op, en glædelig jul og et lykkebringende godt nytår.