Ingen bekymring over ny bogføringslov

Den nye bogføringslov kommer til at påvirke de fleste virksomheder, efterhånden som loven træder i kraft. Som kunde i Agri Nord skal du ikke være bekymret. Vi sikrer, at din virksomhed overholder reglerne.

De nye regler

Den væsentligste ændring i den nye lov er et krav om digital bogføring og digital opbevaring af regnskabsmateriale i et digitalt bogføringssystem godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Derudover udvides definitionen af hvad ”regnskabsmateriale” er. Dette vil eksempelvis sige, at materiale, der anvendes til at udarbejde ledelsesberetningen i årsrapporten, fremover skal gemmes som regnskabsmateriale og opbevares digitalt i fem år.

Endvidere stilles der fremover krav om, at afstemninger og dokumentation for indberetninger til for eksempel Skat, også skal opfattes som regnskabsmateriale og opbevares digitalt i fem år.

De dele af loven, der udvider definitionen af regnskabsmateriale og kravene til afstemninger og dokumentation, trådte i kraft 1. juli 2022.

Kravet om digital bogføring og digital opbevaring af regnskabsmateriale træder i kraft af to omgange. For selskaber træder kravet i kraft pr. 1. januar 2024 og for personlige virksomheder kommer kravet tidligst pr. 1. januar 2026.

Som kunde i Agri Nord skal du ikke være bekymret

Vi har i Agri Nord gennem de senere år arbejdet målrettet med digitalisering af regnskabsmaterialet. De systemer, vi anvender (Ø90 og Summax), er allerede forberedt til den nye lov. Dermed kan du uden problemer overholde loven fra den dag, den træder i kraft.

Udnyt de digitale muligheder

Hvis du allerede nu har lyst til at udforske de digitale muligheder, er der rig mulighed for at komme i gang. Ved at digitalisere dine bilag slipper du først og fremmest for arbejdet med at printe og sortere bilagene. Du får samtidigt mulighed for hurtigt og nemt at søge bilagene, som du kan tilgå døgnet rundt. Bilagene opbevares online med høj datasikkerhed.

Er du nysgerrig for at høre mere, så kontakt digitaliseringskonsulent Elin Gundersen på 96351374 eller elg@agrinord.dk. Du kan også tale med din assistent eller konsulent om det – de er nemlig allerede digitalt klædt godt på.