Info-møde om økologisk biogas

Agri Nord holder informationsmøde om økologisk biogas, onsdag den 7. februar kl. 19 til 22 i landboforeningens lokaler i Hobro, Horsøvej 11, 9500 Hobro.

På mødet vil vi se nærmere på de fordele økologiske bedrifter har ved at være leverandører til et biogasanlæg, og de fordele et biogasanlæg har for at udvikle samspillet mellem husdyrproducenter og planteavlere samt muligheden for at recirkulere organisk affald. 

Vi vil også gå lidt mere i detaljer med anlæggets fysiske placering, drift og sammenhæng med Mariagerfjord Kommunes store satsning på brintproduktion og fremtidens energiproduktion.