Højesteret skærper vurderingen af, hvornår der er tale om arbejdsudleje

Bruger du en underleverandør i din virksomhed – for eksempel midlertidig eller permanent ekstra hjælp i stald eller mark, løsarbejdere, håndværkere, gartnere eller lignende?


Ja, så skal du være meget opmærksom på, at SKAT formentlig har en holdning at du/din virksomhed har pligt til at indeholde skat og arbejdsmarkedsbidrag samt indberette til e-Indkomst (arbejdsgiverforpligtelser). Arbejdsgiverforpligtelser medfører også, at du/din virksomhed hæfter for evt. manglende betalte skatter, og din virksomhed risiker en stor bøde,  hvis ikke du overholder disse forpligtelser.


Hvordan finder jeg ud af, om jeg gør noget ulovligt?

Almindelige leverandøraftaler, hvor din virksomhed er én blandt flere/mange kunder, da er det typisk ikke et problem. Der har din virksomhed som regel ikke arbejdsgiverforpligtelser.

Modtager din virksomhed derimod en faktura fra en person, der udfører arbejde for din virksomhed og ikke andre eller kun i begrænset omfang for andre, ja, da er der grund til at overveje, om underleverandøren skattemæssigt skal betragtes som en ansat i din virksomhed i stedet for.


Skat har stort fokus på området

Generelt skal alle, der arbejder i Danmark jo betale skat i Danmark, og det er dit ansvar som arbejdsgiver at oplyse skat om, at du har ansatte, der skal betale skat i Danmark,
Om der er tale om et ansættelsesforhold er dog altid en konkret vurdering af det aktuelle arbejdsforhold, og derfor kan vi ikke på forhånd liste kriterier op, som fritager din virksomhed for arbejdsgiverforpligtelser. Men ud fra den praksis vi har set fra SKAT og højesterets vurderinger kan nogle af kriterierne, som SKAT ser på være:

Der er tale om arbejdsudleje, når en udenlandsk virksomheds medarbejdere bliver stillet til rådighed for at udføre personligt arbejde for en virksomhed her i landet, og arbejdet udgør en integreret del af virksomheden.

Arbejdet kan være en del af virksomhedens kerneydelser, eller det kan udgøre en naturlig del af virksomhedens drift, for eksempel bogholderi, rengøring eller kantinedrift.

Det afgørende er, om den danske virksomhed reelt råder over medarbejderen på en måde, der er sædvanlig for et lønmodtagerforhold.


Ved arbejdsudleje er der altid tre parter: 

 • En dansk virksomhed, der lejer arbejdskraft.
 • En udenlandsk arbejdsgiver, der udlejer arbejdskraft. Det kan fx være et vikarbureau eller en anden virksomhed.
 • En udenlandsk medarbejder, som er ansat hos den udenlandske arbejdsgiver.

Det er uden betydning, om aftalen om levering af arbejdsydelser kaldes for en arbejdsudlejekontrakt eller en entrepriseaftale. Det er afgørende, om den udenlandske medarbejder reelt arbejder for den danske virksomhed på vilkår, der i store træk svarer til, at arbejdstageren er i et tjenesteforhold til den danske virksomhed.

 

Hvornår er der ikke tale om arbejdsudleje?

Udenlandske medarbejdere er ikke omfattet af arbejdsudlejereglerne, når det udførte arbejde

a) ikke er en integreret del af virksomhedens kerneydelser eller drift, eller

b)  er udskilt til en selvstændig udenlandsk virksomhed.

 

Er du stadig i tvivl?

Hvis forholdene omkring ansvar og økonomisk risiko peger i retning af, at der ikke foreligger selvstændig udenlandsk virksomhed, og at den danske virksomhed dermed kan anses som den reelle arbejdsgiver, kan det være relevant at se på disse supplerende kriterier:

 • Hvem instruerer medarbejderen om, hvordan arbejdet skal laves?
 • Hvem kontrollerer og har ansvaret for det sted, hvor arbejdet udføres?
 • Bliver regning for lønnen opkrævet hos den danske virksomhed?
 • Hvem leverer arbejdsredskaber og -materiel?
 • Hvem bestemmer antallet af medarbejdere, der skal lave arbejdet og deres kvalifikationer?
 • Hvem vælger den medarbejder, som skal lave arbejdet, og hvem kan tage ham fra arbejdet?
 • Hvem pålægger medarbejderen sanktioner, der er relateret til arbejdet?
 • Hvem bestemmer arbejdstider og ferier?

 

Her gælder reglerne om arbejdsudleje ikke

Reglen gælder ikke, når:

 • Medarbejderen er fuldt skattepligtig til Danmark.
 • Medarbejderen er begrænset skattepligtig af løn for arbejde udført i Danmark pga. ophold eller er direkte ansat af en dansk arbejdsgiver.
 • Aftalen om arbejdsudleje indgås mellem to danske virksomheder, og der ikke er tale om videreformidling af udenlandsk arbejdskraft
 • Den udenlandske arbejdsgiver, som stiller arbejdskraft til rådighed, har fast driftssted her i landet.
 • Medarbejderen er udøvende kunstner, musiker, artist eller sportsudøver.

 

Mulighed for længere praktikperiode

Efter de nye regler pr. 1. februar 2022 kan praktikanter være i praktik i op til 18 måneder i Danmark. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte HR-rådgiver, Christina Hostrup på telefon 9635 1315 eller teamchef for HR & Rekruttering, Vittus Bernlow på telefon 9635 1310. 

 

Kontaktoplysninger

Torben Carstensen, chefkonsulent, Skat i Agri Nord, telefon 9635 1253 eller mail toc@agrinord.dk 
Vittus Bernlow, teamchef for HR & Rekruttering i Agri Nord, telefon 9635 1310 eller mail vib@agrinord.dk