Hjælp og vedledning ift. situationen i Ukraine

Krigen i Ukraine påvirker os alle. Her i landet er det ikke mindst de mange ukrainere, der tænker på deres pårørende og venner hjemme i Ukraine, ligesom de landmænd, som har eller har haft ukrainske medarbejdere, naturligvis også er berørte af situationen.

Agri Nord har oprettet en SOS-telefon på 96351 112, hvor vi vil hjælpe med det, vi kan – det kan være en samtale med en psykolog, socialrådgiver eller andet, og det er vores teamleder for HR & rekruttering Vittus Bernlow som vil være koordinator og sikre, at vi giver den rigtige hjælp og rådgivning. 

  • Måske har du har medarbejdere, der er berørte af situationen? 
  • Måske ved du ikke, hvordan du skal håndtere situationen som arbejdsgiver?  

Så kontakt os på tlf. 96351 112 - Det er gratis at ringe ind. 

Herunder har vi forsøgt at svare på de spørgsmål, vi allerede har fået omkring ophold i Danmark, lægehjælp og indsamling. 

 

Ophold i Danmark

Hvis du har et biometrisk pas, er det muligt at indrejse i Schengen og Danmark, visumfrit i 3 måneder. Mattias Tasfaye udtalte sig til DR i går. Følg linket: Aftenshowet: Sæson 2022 – Krigen i Ukraine: hvordan hjælper vi bedst? | DRTV  - Se 28 minutter inde. 

Hvis du har venner eller familie, du kan bo ved, skal du gøre dette lige nu.

Hvis situationen ikke er anderledes op til de 3 måneder, skal du før månedens udløb søge om en forlængelse. Se mere her: Ny i Danmark

Har du ikke nogen venner eller familie, er muligt at søge om asyl ved den danske grænse eller på en politistation i Danmark, men du skal opholde dig i Danmark for at gøre dette, og det anbefales, at du ringer til dem først for at aftale en tid hertil. Vi anbefaler også, at du tager kontakt til en NGO (Dansk Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp) for at få mere råd og vejledning.

 

Lægehjælp

Mht. lægehjælp afventer vi stadig noget klart fra myndighederne. Klik her. 

 

Indsamling

Vi samarbejder med Røde Kors i Vesthimmerland. Du er velkommen til at indlevere varmt tøj, dyner, puder, håndklæder, tæpper, dåsemad og lignende til krigens ofre. Ring venligst til Lone Røndtved Chodavarapu på telefon 4273 4465 før levering. 

Har du kendskab til for eksempel andre lokale indsamlingssteder, der må offentliggøres på Agri Nords hjemmeside og Facebookside, er du velkommen til at sende en mail til os på info@agrinord.dk

På Facebookgrupper som DK hjælper Ukraine kan du læse aktuelt nyt om, hvad der er brug for, ligesom der her også orienteres om for eksempel boligformidling til ukrainske flygtninge.

 


 

Region Nordjylland tilbyder psykosocial krisehjælp til ukrainere

Region Nordjyllands psykosociale beredskab tilbyder krisehjælp til kriseramte ukrainere i samarbejde med de nordjyske kommuner. 


Støtte til ukrainere udsat for psykisk pres

Region Nordjylland har i samarbejde med de nordjyske kommuner aktiveret et psykosocialt beredskab og tilbyder nu psykosocial krisehjælp til de ukrainere, der enten er bosiddende i regionen eller er kommet til Nordjylland grundet krigen i deres hjemland. Dette skal ses som et supplement til de kommunale tilbud om krisehjælp.

- De herboende ukrainere befinder sig i en ekstraordinært presset situation, hvor de ser deres hjemland i krig og har slægtninge i fare eller på flugt. Utrygheden og uvisheden i sådan en situation sætter dem under et ekstremt pres, og derfor vælger vi at aktivere Det Psykosociale Beredskab for at støtte ukrainerne i denne ulykkelige situation, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).


Guides til rette hjælp via telefon

Det Psykosociale Beredskabs opgave er at etablere en hjælpeindsats, hvis der opstår en omfattende og kritisk situation, hvor mange er kommet til skade eller på anden vis har oplevet ekstraordinære psykiske belastninger.

- Vores aktuelle tiltag er tiltænkt de ukrainere, der har eller er udsat for svær psykisk belastning, og som oplever et behov for råd og vejledning, siger Jan Mainz, der er ansvarlig for regionens psykosociale beredskab og direktør for Kvalitet og Patientforløb ved Psykiatrien i Region Nordjylland.
Ukrainere med behov for psykosocial krisehjælp, som ikke dækkes af de kommunale tilbud, kan kontakte regionens krisestøttende tilbud via Psykiatrisk Skadestue på telefon 97 64 37 00. Her vil man modtage de ukrainske borgeres opkald og guide til rette hjælp. 


Forbereder sig på lignende hjælp til flygtninge

Allerede nu er de første flygtninge fra Ukraine ankommet til landet, og det tal forventes at stige den kommende tid.

- Næste skridt er, at vi forbereder os på at kunne give lignende hjælp til de ukrainske flygtninge, som vi må forvente at modtage den kommende tid. Her skal vi drøfte med vore samarbejdspartnere i kommunerne og beredskabet, hvordan den opgave løses bedst muligt, siger Jan Mainz.

Er der behov for tolkebistand iværksættes det i forbindelse med kontakt.


Yderligere informationer

Her kan du læse overordnet information om Region Nordjyllands psykosociale beredskab.


Kontaktpersoner

Mads Duedahl, regionsrådsformand, Region Nordjylland
Tlf.nr.: 24 40 24 18
Mail: mads.duedahl@rn.dk

Jan Mainz, direktør for Kvalitet og Patientforløb, Psykiatrien, Region Nordjylland
Tlf.nr.: 25 57 90 33
Mail: jan.mainz@rn.dk

Christina Mohr Jensen, psykolog, Klinik Psykiatri Syd, Psykiatrien, Region Nordjylland 
Tlf.nr.: 26 82 79 46
Mail: christina.j@rn.dk

Udsendt af: Carsten Randers, pressekonsulent, Region Nordjylland
tlf. 29 26 02 81, mail: c.randers@rn.dk