Grønt Danmarkskort på vej

Et nyt naturråd er i gang med at justere det såkaldte grønne Danmarkskort.

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort.

Det grønne Danmarkskort er udpegninger af særlige naturområder, naturområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.

Til det arbejde har kommunerne nedsat en række Naturråd, som skal komme med anbefalinger til justering af kortet.

Formand Carl Christian Pedersen og miljørådgiver Christina Kærsgaard er L&F’s og Agri Nords repræsentanter i Naturråd Himmerland, der dækker Mariagerfjord, Rebild, Aalborg og Vesthimmerlands Kommuner.

Naturråd Himmerland er nedsat med medlemmer fra kommuner, interesseorganisationer, landbruget med videre og har holdt første møde.

- Agri Nord vil arbejde for en hensigtsmæssig placering af udpegningerne af natur, så der også forbliver plads til landbrug og husdyrproduktion, siger formand Carl Christian Pedersen.

Brug for medlemmernes inputs

Der findes udpegninger i forvejen i kommuneplanerne, og Agri Nord har brug for medlemmernes input til vurdering af dem. De eksisterende udpegninger kan ses HER 

De gældende retningslinjer til udpegningerne kan ses HER eller i de respektive kommuners kommuneplaner.

Naturrådets arbejde kan følges HER

Anbefalingerne til justeringer af Det Grønne Danmarkskort skal afleveres d. 15. juli.

Kontakt Christina W. Kærsgaard på cwk@agrinord.dk eller tlf.: 9635 1193, hvis du har bemærkninger vedrørende din ejendom og udpegningerne. Du kan også kontakte din kommune.