Græsningsarealer udlejes

Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder græsarealer til forpagtning i Store Vildmose, og Naturstyrelsen Himmerland udbyder græsarealer til forpagtning ved Aars og Vilsted Sø.  

I alt udbydes 66,89 ha. i Vendyssel. De er fordelt til to delområder Ørnefennerne (48,73 ha) og Damfenner (18,16 ha). Arealerne ønskes fortrinsvis drevet med afgræsning. Tilsyn og hegnsvedligehold indgår i forpagtningen.

Læs mere om mulighederne i Vendsyssel her

I Himmerland udbydes i alt 26,5 hektar fordelt på 15 hektar natureng ved Vilsted Sø, og 11,5 hektar ved Aars By i Aars Skov. 

Læs mere om mulighederne i Vesthimmerland her