Gør som Bjarne – finansier dit næste projekt via crowdfunding

Det familieejede landbrug, Strandgaarden, på Lyø fik på 33 dage finansieret et lån på 1.000.000 kr. til en stald med plads til 96 malkekøer. Det skete via crowdfunding, hvor 30 investorer valgte at investere i projektet.

Vil du også søge investering til dit projekt via crowdfunding?

Der er gode muligheder for at søge om finansiering til dit projekt via crowdfunding, og vi vil gerne hjælpe dig i gang. Tag fat i din rådgiver, og så er du allerede et skridt nærmere en mulig finansiering af dit næste projekt.

Læs mere om finansiering via crowdfunding på InGreen.dk

- Langt fra København kan det være svært at få traditionel finansiering via banker og kreditinstitutter. Crowdfunding via InGreen gjorde det muligt for os at få finansieret vores nye stald alligevel, siger Bjarne Hansen, ejer, Strandgaarden på Lyø. 
 

Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding er et fælles begreb for 4 forskellige måder at få finansieret dit projekt på af en stor pulje af investorer. Hos InGreen får du lånebaseret crowdfunding.

Lånebaseret crowdfunding: Du låner pengene af investorer. Du skal betale renter af lånet og betale lånet tilbage.

Donationsbaseret crowdfunding: Du får pengene som en donation af investorerne. Du skal ikke betale dem tilbage.

Rewardbaseret crowdfunding: Du får et økonomisk bidrag af investorerne, og til gengæld giver du investorerne en ydelse eller et produkt. Det kan være oplevelser på gården eller kød fra dyrene.

Aktiebaseret crowdfunding: Investorerne investerer direkte i virksomheden og får andele i virksomheden eller unoterede aktier.

 

Foto: Lene Terkelsen, Sammenslutningen af Danske Småøer.