Gør noget vildt! - så bi- og vildtstriber

For tredje gang etablerer Agri Nord i år blomsterstriber hos medlemmer og kunder. Tidligere har det været blomsterstriber, der sikrer føde til de vilde bier, men i år kan man også vælge vildtstriber, hvis man vil gøre noget ekstra for vildtet. 

I foråret 2019 etablerede Agri Nord for første gang blomsterstriber hos medlemmer og kunder, som prydede landskabet i det nordjyske hen over sommeren og var med til at sikre føde til vilde bier. 

Sidste år blev det til næsten 30 kilometer blomsterstriber, og 68 landmænd var med. 

- Vi vil rigtig gerne gøre igen, for udover at være fødekilde for de vilde bier, så er blomsterstriberne også med til at skabe variation i landskabet til glæde for både mennesker og dyr, siger natur- og projektkonsulent Niels Thordal-Christensen. 


Noget ekstra for vildtet

I år tilbyder Agri Nord også at så vildtstriber, og der findes, ligesom bi-striberne, både en økologisk og en konventionel blanding, man kan vælge i mellem.

- Man kan vælge at så vildtstriber, hvis man vil gøre noget ekstra, der tilgodeser vildtet. Det kan være rådyr, fasaner og harer, siger Niels Thordal-Christensen. 

Vildtstriben, der tilbydes i år, indeholder planter, som er til gavn for både hjort, mark og fuglevildtet. Den bidrager også med ly og dækning til de mindre vildtarter. 

Blandingen er flere-årig, og afhængig af vildttrykket kan den holde op til tre-fire år. 

- Man skal være opmærksom på, at blandingen vil skifte karakter i løbet af årene, siger naturkonsulenten. 

Vildtstriben er tiltænkt ved arealer, som bruges til jagt, eller hvor vildtet opholder sig. 

- Og så skal man gøre sig klart, at vildtstriben ikke skal plantes for pyntens skyld ligesom bi-striberne, der har farverige blomster, siger han. 


Agri Nord sår – landmanden klargør

Agri Nord tilbyder at komme med såudstyret og frøene og derefter tilså en stribe for landmanden på et ønsket areal.

- Din jord skal være klargjort til såning. Det vil sige, du pløjer eller fræser samt harver selv arealerne, hvorefter vi vil komme og så i perioden 1. maj til 1. juni, fortæller Niels Thordal-Christensen.

Striberne er to meter brede, og arealet vil fortsat være støtteberettiget. Dermed skal der ikke ændres i EU-ansøgningen. Det eneste, man mister ved at etablere blomsterstriber, er gødningskvoten på det tilsåede areal.

Blomsterblandingen, der benyttes, er nøje udvalgt, bestående at flere forskellige blomster, som tilsammen giver en lang blomstring på cirka otte uger. 

Dertil er der udvalgt etårige planter, som ikke er tilknyttet som levested for nogle af de danske insekter.

Priser

Opstartsgebyr for ikke-medlemmer af Agri Nord på 500 kr. Opstart er gratis for medlemmer.

Priser pr. påbegyndt 100 meter (minimum 200 meter). Inkl. etablering og udsæd.

  • Konventionel blomsterblanding 400 kr. 
  • økologisk blomsterblanding 500 kr. 
  • Konventionel vildtstribe 300 kroner
  • Økologiske vildstribe 400 kroner

 

Sådan bestiller du blomsterstriber

Bestil hos natur- og projektkonsulent Niels Thordal-Christensen på mail ntc@agrinord.dk eller telefon 9635 1198. Han kan også svare på spørgsmål om blomsterstriberne og ordningen. 

Frist for bestilling er torsdag den 15. april.

Det, du skal have klar ved bestillingen, er:

  • Adresse samt markblok-nummer
  • Vished om hvor på marken blomsterstriben skal placeres.