God sommer fra bestyrelsen

Tiden går stærkt. Nogle gange kan vi syntes, det er svært at følge med. Sådan har det også været i første halvdel af 2022. Ét er dog sikkert. Sommeren er på sit højeste, og vi har fejret Sankt Hans. Studenter springer ud, og Danmark viser sig fra sin bedste side, ligeledes gør afgrøderne.

 

Det går også stærkt i Agri Nord, der er og har været travlt på kontorerne. De sidste regnskaber er ved at blive udarbejdet, enkeltbetalingsansøgningerne er sendt og blomsterstriber blev sået.

 

I år har vi arbejdet meget med ESG, som helt sikkert kommer til at fylde meget mere i de kommende år. Det er godt, og det er også vigtigt at huske, at vi danske landmænd er blandt de bedste på alle tre dele; både miljø, socialt ansvar og ledelse.

Der har været fuld damp på, og vi glædes over Agri Nord i rigtig god gænge.

 

Første halvår af 2022 har også budt på rigtig triste begivenheder. Det gælder ikke mindst krigen i Ukraine. For os i dansk landbrug har det også betydet, at mange gode ukrainske medarbejdere naturligvis er hårdt ramt. I bestyrelsen besluttede vi at donere 250.000 kroner til den humanitære indsats i Ukraine, og samtidig har vores gode medarbejdere startet et netværk for ukrainere i Nordjylland. Det er virkelig stærkt.

 

Vi havde heller ikke forudset, at Agri Nord skulle have en ny administrerende direktør. Som vi skrev ud i april, så bestyrelsen sig nødsaget til at bortvise Kim Koch pga. økonomiske uregelmæssigheder. Vi har efterfølgende overdraget sagen til Nordjyllands Politi for videre efterforskning af de hændelser, vi er præsenteret for.

 

Vi er i bestyrelsen meget overrasket over, det skete, og som vi skrev i april, får det ikke konsekvenser for det a­flagte regnskab for 2021, men desværre ser vi nok ind i en længere sagsbehandling.

 

Anders B. Hummelmose varetager midlertidigt direktørjobbet, så foreningen og forretningen kører videre uforstyrret.

 

Der er en rigtig god stemning i alle afdelinger.

 

Processen med at finde en ny direktør med de rette kompetencer er i en god gænge, og rekrutteringen varetages af Leif Poulsen, som har et indgående kendskab til landbrugsrådgivning. Vi forventer at kunne melde et navn ud efter sommerferien.

 

Det blev for nogle år siden besluttet at arbejde for et biogasanlæg ved Hobro på opfordring af Mariagerfjord kommune. Bestyrelsen vedtog opgaven, især for at sikre lokale landmænd ind­flydelse og økonomisk gevinst som leverandører til biogas. Jens Verner Pedersen har påtaget sig den opgave, både som leverandør og bosat i området. Først med at finde leverandører af biomasse og senere at danne et leverandørselskab. Internt i Agri Nord er der forestået et stort arbejde med teknisk behandling og kontakt til myndigheder i Mariager Fjord Kommune.

 

Biogas bliver med energiudviklingen i verden en forsyningsfaktor. Derfor er vi meget tilfredse med, at der nu er lavet aftaler med investorer, og Agri Nord dermed kan afhænde arbejdet og a­flevere planen til biogasselskabet.

 

Vi ønsker alt muligt held og lykke med den videre udvikling af anlægget. Jens Verner Pedersen har lagt mange kræfter i biogas Hobro og har valgt at bruge sine ressourcer på at færdiggøre anlægget. Han har i den forbindelse ønsket at fratræde sin bestyrelsespost i Agri Nord.

 

Jeg vil på bestyrelsens vegne sige Jens Verner tak for den kæmpe indsats, han har leveret i Agri Nords bestyrelse gennem en lang årrække.

 

Fra bestyrelsens side ønsker vi jer alle en fortsat god sommer. Der er en verden i forandring omkring os, som vi hver især må finde en vej at navigere i. Lad os håbe på fred i Ukraine, og lad os håbe at verden finder endnu mere sammen. For fredens skyld.

 

 

På bestyrelsens vegne.

Carl Christian Pedersen