Generalforsamling med tilbageblik på et turbulent 2022

Agri Nords bestyrelse fik to ny medlemmer - de afløser Jørn Madsen og Poul Henningsen, der ikke ønskede genvalg.

2022 blev et usædvanligt år med store ændringer på de internationale dagsordener og de på muligheder og udfordringer alle i landbrugserhvervet står over for.
Det blev også et år med store ændringer i Agri Nord.
- 2022 blev et turbulent år for Agri Nord. Men det blev også et år, hvor vi opnåede et økonomisk tilfredsstillende resultat og samtidig formåede at styrke vores rådgivning og have vores politiske fokus på centrale områder for landbrugserhvervet.
Sådan lød konklusionen fra formand Carl Christian Pedersen til landboforeningens generalforsamling i Agri Nord Idrætscenter tirsdag aften.
Carl Christian Pedersen rundede i sin beretning nødvendigheden af et direktørskifte i Agri Nord i 2022. Den daværende direktør blev afskediget i april efter økonomiske uregelmæssigheder.
- Medarbejderne er sammen med bestyrelsen kommet rigtig godt igennem 2022. Det afspejler årets resultat med al tydelighed. Og jeg er overbevist om, at vi kommer styrkede videre, sagde formanden med henvisning til den samlede bruttofortjeneste på 123,7 mio. kr. og et koncernoverskud på 5,1 mio. kr.
Tre mio. kroner sendes retur til medlemmerne.
Ny direktion
Anders Hummelmose var konstitueret direktør hen over sommeren. Den 1. september tiltrådte Laury Kristoffersen stillingen som administrerende direktør, og Anders Hummelmose blev udnævnt til vicedirektør.
- Det fungerer rigtig godt, og Agri Nord er af en sådan størrelse, at en styrkelse af det øverste ledelseslag må betegnes som rettidig omhu.
Der er en særdeles konstruktiv og kontinuerlig dialog med direktionen om rammer og beføjelser, understregede Carl Christian Pedersen.
Nye i bestyrelsen
Forsamlingen skulle vælge tre medlemmer til bestyrelsen. Bjørn Borup blev genvalgt, og Erik Riskjær, Sulsted og Anders Mosdal, Skørping blev ligeledes valgt ind. De afløser Jørn Madsen og Poul Henningsen, der ikke ønskede genvalg.
Som suppleanter blev Ditte Hammershøj fra Hobro og Per Aagaard Nielsen fra Hjallerup valgt.
De fremmødte medlemmer stemte på generalforsamlingen for en vedtægtsændringer, der åbner mulighed for at supplere bestyrelsen med kompetencer fra medlemskredsen eller med ekspertise udefra.