Fristen for at så efterafgrøder er forlænget

Den problematiske høst gør, at mange landmænd har vanskeligt ved at nå at så efterafgrøder til tiden.

Derfor har Landbrugsstyrelsen vedtaget at rykke fristen ti dage frem til den 30. august. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Det gælder efterafgrøder, som består af korsblomstrede afgrøder, almindelig rug, stauderug, honningurt eller vårbyg.

Fristudsættelsen gælder både pligtige efterafgrøder, målrettede efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og MFO-efterafgrøder. 

Fristen for at indberette pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder bliver samtidig udskudt fra 31. august til 11. september 2017.

Tidligste dato for at destruere efterafgrøderne bliver tilsvarende rykket med 10 dage. Man må derfor tidligst nedpløje efterafgrøder fra 30. oktober 2017.

Læs hele pressemeddelelsen her