Formand kræver ny høring

Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen er yderst overrasket over, at ingen af de indsigelser, foreningen og hans medlemmer har indsendt i vandrådsarbejdet, er kommet med i Miljøstyrelsens udkast til udtagning af vandløb i vandplanerne.

Han retter derfor nu henvendelse direkte til ministeren med opfodring til at lave endnu en høring.

Selv har han siddet med i Vandråd Limfjorden, ligesom mange af hans medlemmer har brugt tid og penge på at få meldt de vandløb ind, som de, med deres lokalkendskab, mente skulle ud.

- Vi har brugt enorme ressourcer på det her arbejde, og derfor er det urimeligt, at vores indsigelser end ikke er registreret nogen steder. Høringen har frist i morgen den 25. januar, men der bør laves en ny høring, når styrelsen har registeret samtlige indsigelser, siger han.

 

Tilsidesættelse af ministers ordre

Formanden stiller sig stærkt undrende overfor, hvorfor indsigelserne er forbigået.

- Det er stærkt bekymrende, når vi i landbruget har fået at vide, at det her var vores chance for at få indflydelse, at vi så bliver ignoreret. Jeg kræver derfor, at vores arbejde bliver brugt. Der er så mange oplysninger om vandløbene, der bare står ubrugt hen, og det var ikke dét, vi var blevet lovet af ministeren, siger formanden.

Carl Christian Pedersen mener, at Miljøstyrelsen er gået imod ministerens løfter.

- Det er helt utroligt, at Miljøstyrelsen har ignoreret og tilsidesat det, daværende minister Esben Lunde Larsen skrev i sit hyrdebrev i september måned 2017, siger formanden.

 

Uoverskuelige konsekvenser

Udover det urimelige i at bede om interessenters høringssvar for så at ignorere dem, er Carl Christian Pedersen overordentlig bekymret for konsekvenserne af, at stort set ingen af de indmeldte vandløb bliver taget ud.

- Det er en helt uoverskuelig opgave at bringe alle de vandløb i god, økologisk tilstand. For det første er det mange steder en umulig opgave, og for det andet vil det koste ualmindeligt store beløb, Sidst og ikke mindst kan det forsumpe og oversvømme arealer, og vi skal sikre, at vi har en komplet og tilfredsstillende afvanding af vores arealer, siger han.