Forår i landbruget: - Undskyld vi fylder på vejene

Formand for Agri Nord varsler ekstra travlhed i markerne på grund af vådt og koldt forår. Det betyder mange store og langsomme landbrugsmaskiner på vejene

Landmændene og maskinstationerne er langt om længe kommet godt i gang med arbejdet i markerne, og det giver en del kørsel med store, tunge og langsomme landbrugsmaskiner på vejene.
- Vi vil godt på forhånd undskylde, at vi fylder på vejene. De kommende uger bliver ekstra travle, fordi foråret i år har ladet vente på sig. De seneste måneder har været både kolde og våde, og derfor er der nu ekstra pres på markarbejdet, forklarer formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen.
Han understreger, at samspillet på vejene mellem landmændene og de øvrige trafikanter kræver ekstra opmærksomhed og forsigtighed. Et uforudset møde med de store maskiner kan blive fatalt.
- Vi fylder på vejene og kører langsomt. Vi ved godt, at vores kørsel kan genere bilisterne, men vi kører der ikke for at genere dem. Vi er afhængige af at bruge vejene for at nå frem til vores marker, og jeg håber, at de øvrige trafikanter vil bære over med os, tilføjer formanden.

Politiet i Syd- og Sønderjylland samlede sidste år en række gode råd til bilister, landmænd og maskinstationer. Vi bringer uddrag af dem her.

Til bilisterne:

 • Husk, at landevejen er for alle – også for landbrugerne.
 • Kør hjemmefra i god tid og overhold hastighedsgrænsen.
 • Kør bil når du kører bil – vær opmærksom og betjen ikke din mobil.
 • Læs trafikken langt frem og vis hensyn.
 • Husk, at jo tættere du kører på et langsomt vogntog, jo mindre kan de se i deres spejle.
 • Ved overhaling af vogntog skal du blive 30 - 40 meter bag det, du vil overhale. Så kan du se modkørende og også vurdere, om der er plads foran vogntoget til at trække ind.
 • Vær opmærksom på om vogntoget giver tegn for svingning og/eller trækker ud mod midten af vejen for at forberede svingning.
 • Hids dig ikke op over at køre bag et langsomt vogntog. Ofte kan føreren ikke trække ud i rabatten på grund af vogntogets størrelse og vægt.
 • Benyt dig af smil, tålmodighed, venlighed og takke-vink

 

Til maskinførerne:

 • Vurder om det er nødvendigt at køre ud på landevejene på de allermest trafikerede tidspunkter morgen og eftermiddag.
 • Træk ind hvor det er muligt, så en eventuel kø kan komme forbi.
 • Blink af i rigtig god tid ved svingning.
 • Ved standsning i vejsiden på landeveje i lygtetændingstiden: Sluk nærlyset og bagudrettede hvide arbejdslygter, tænd positionslys. Så kan andre trafikanter se, hvad det er og ikke bliver blændet.
 • Sæt skilte op og gør vejen ren efter endt arbejde.
 • Vær opmærksom - ingen mobiltelefonbetjening, mens du kører.
 • Orange trekanter på køretøjerne skal være orange – og ikke falmede.
 • Rotorblink må der meget gerne være flere af. De skal kunne ses forfra, bagfra og fra siderne.
 • Tvillingehjul skal være korrekt afmærkede med reflekser og markeringslys.
 • Benyt dig af smil, tålmodighed, venlighed og takke-vink.