Ejerskifte: Hvorfor er det vigtigt at komme tidligt i gang?

Af strategisk rådgiver Peter Møller og chefkonsulent Torben Rohde Pedersen, Agri Nord

Ejendomsvurderingerne ser ud til endnu engang at blive udsat, og renterne er steget kraftigt på kort tid. Dette er overvejelser, som man skal tage med, når man påtænker et  generationsskifte. Men det er kun en lille del af de mange overvejelser, som man skal gøre sig, og nedenfor vil vi forsøge at belyse nogle af mulighederne ved rettidig omhu – men også nogle af de helt aktuelle problemstillinger.

Aktuelle tendenser og problemstillinger

I de sidste par år er finansiering af generationsskifter gået lidt nemmere end årene efter finanskrisen. Belært af sidstnævnte er der dog et stigende fokus på solvens hos køber. Ofte et umiddelbart umuligt krav. Men eksterne investorer, Vækstfonden og ansvarlig lånekapital betyder dog, at der er veje gennem det oprørte vand. I skrivende stund er der dog en ny udfordring – som vi endnu ikke helt kender løsningen på. Den faste rente er steget voldsomt til ca. 6%, og da der sædvanligvis kræves fast rente ved ny-etableringer, så kan dette komme til at give store problemer.

I dag er de unge mere fortrolige med selskaber i landbruget – og vi ser da også en markant vækst i antallet af selskaber. Ikke fordi der – i modsætning til hvad mange tror – spares skat ved brug af selskaber. Men fordi selskaberne i en række situationer kan være mere fleksible. Af samme årsag, så ridser vi nedenfor nogle af mulighederne op ved brug af selskab.

Hvordan starter man?

Der er ekstremt mange overvejelser, der skal gøres i forbindelse med et generationsskifte. Alt lige fra budget, skat, ledelse, fremtid, testamente, rådighedsbeløb og meget mere skal overvejes. Så processen er oftest en skøn blanding af familie-snakke omkring bordet, bistået af rådgivere til sparring og vejledning omkring regler og muligheder. Men også med en ærlig rådgivning omkring økonomisk fremtid for både køber og sælger. Og hvilke muligheder er der for evt. at tilgodese de andre børn, der ikke skal fortsætte med ejendommen. Men begyndelsen er hos familien, som starter med at præsentere det ønskede generationsskifte, og så hjælper rådgiverne med planlægning, overblik og optimering.

Selskab eller ej?

Mange landbrug bliver i dag drevet i personligt regi med anvendelse af virksomhedsskatteloven. Der er dog en tendens til, at flere og flere omdanner den personlige virksomhed til at blive drevet i selskabsform i stedet. Dette er ofte i sammenhæng med planlægning og optimering af et fremtidigt ejerskifte. Om det er personlig ejet virksomhed eller selskabsejet virksomhed der er den bedste løsning, kan kun afgøres ud fra konkrete vurderinger, og den nuværende ejers forventninger til hvem der skal overtage virksomheden. Hvis det er børn eller en medarbejder vil det ofte være optimalt at drive virksomheden videre i personligt regi. Derimod vil mange eksterne investorer foretrække selskabsformen.

Selskabslovgivningen er generelt fleksibel, og det er eksempelvis muligt at lave både direkte - men også glidende ejerskifte over tid. Hvis landmanden har flere driftsgrene kan disse også deles ud på flere selskaber og derefter overdrages enkeltvis til én eller flere forskellige ejere. Anvendelse af selskabsreglerne kan også være optimalt, hvis landmanden har flere børn, og allerede nu ønsker at udnytte skattemæssige optimeringsmuligheder til at få flyttet sin formue over til børnene til lavest mulig beskatning. Ændringerne kan flere steder rammes af en 3-års regel, hvilket igen er et godt argument for at komme tidligt i gang.

 

For mere information kontakt:
Strategisk rådgiver Peter Møller på eller chefkonsulent Torben Rohde Pedersen på trp@agrinord.dk