Ejere af mindre landejendomme rammes af ny ejendomsvurdering

Onsdag fik tusindvis af ejere af mindre landejendomme et brev fra Vurderingsstyrelsen, der kan betyde markante skattestigninger.
Brevet indeholder nemlig Vurderingsstyrelsens forslag til, hvilken kategori ejendommen vil tilhøre efter de nye regler for ejendomsvurderinger. Hermed er der lagt op til, at flere ejendomme skifter kategori fra landbrug til ejerboliger.
Få råd og vejledning hos Agri Nords rådgivere
Agri Nords rådgivere sidder klar ved telefonerne og mailen med vejledning til de ejere, der har modtaget brev om ny kategorisering.
”Hvis ejendommen omvurderes til beboelse, vil det blandt andet betyde en væsentlig stigning i ejendomsskatterne, da vurderingen af jorden og grundskyldspromille vil stige markant”, siger chefkonsulent Torben Carstensen fra Agri Nord.
”Hvis din ejendom i dag er vurderet som en landbrugsejendom, men Vurderingsstyrelsen vurderer, at boligmomentet reelt tæller mere end landbrugsmomentet, er der stor risiko for, at din ejendom efter den nye vurderingslov vil blive vurderet som en bolig.”
Den nye kategori er gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2021.
Kort frist til at indsende klage
Ejerne får mulighed for at klage over kategorien og/eller vælge overgangsordningen.
Skat tillader dog kun en indsigelsesfrist på 15 dage fra modtagelsen af brevet.
”Hvis du gør indsigelse over afgørelsen, vil du modtage en ny afgørelse fra Vurderingsstyrelsen, hvilket giver dig en ny frist på seks uger til at klage over kategoriseringen og/eller vælge overgangsordningen”, oplyser Torben Carstensen.
”Valget af kategori kan have stor betydning for de berørte ejere, og derfor bør de snarest efter brevets modtagelse rette henvendelse til deres økonomikonsulent, så de kan få drøftet betydningen af den nye vurdering”, lyder opfordringen fra Torben Carstensen.
Vurderingsstyrelsen har estimeret, at ca. 15.000 ejendomme skal omkategoriseres fra landbrugsejendom til ejerbolig eller omvendt.

Kontakt teamleder Økonomi Henrik Rasmussen på telefon 96351231 eller mail her@agrinord.dk