Drømmer du om at blive selvstændig?

Det er dyrt at starte egen virksomhed. Alle, der drømmer om at få sin egen virksomhed, prøver derfor efter bedste evne at spare op. En god startkapital øger nemlig chancerne for succes.

I skattereglerne er der god hjælp at hente for dem, der sparer op til at starte virksomhed. Der gives nemlig skattefradrag for den type opsparing. Der findes endda hele to ordninger. Den gamle etableringskontoordning og den nyere iværksætterordning, som i virkeligheden bare er en overbygning på den førstnævnte.

Det kan ikke betale sig at spare op til etablering af selvstændig virksomhed, hvis man ikke reelt ønsker at gøre dette. 

Du skal min. indbetale 5.000 kr. og maks. 60 % af din nettolønindtægt om året på Etableringskontoen. Dog kan du altid indskyde 250.000 kr. af din nettolønindtægt. Du kan fortsætte med at indbetale på kontoen op til 5 år efter, at du har etableret selvstændig virksomhed – dog maks. til og med indkomståret efter det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.

Du må dog kun indskyde på Etableringskontoen i etableringsåret og de følgende 4 indkomstår, hvis du har sat penge ind på kontoen, inden du startede eget firma. I denne periode kan indskuddet stamme fra enten nettolønindtægten eller fra overskud fra eget firma.

Er du interesseret i at vide mere om emnet, så tag fat i chefkonsulent inden for skat, Torben Carstensen på telefon 9635 1253.