Dom stadfæstet i Højesteret - men kampen mod ammoniakregler fortsætter

Agri Nords formand efterlyser politisk handling: - Ammoniakreglerne er ene og alene et udslag af politisk lovgivning, og Danmark går enegang med denne politik

Landbrug & Fødevarer og landmand Steen Christensen fra Nibe fik ikke medhold af Højesteret i sagen om restlevetid af husdyrbedrifter. Dommen faldt onsdag middag

Dermed er der nu sat endeligt juridisk punktum for en sag, der stammer tilbage fra 2019, hvor Aalborg Kommune besluttede, at Steen Christensens ejendom med 4.600 slagtegrise skulle leve op til skærpede ammoniakkrav ved udgangen af 2030. En periode på lidt over ti år.
Det omgjorde Miljø- og Fødevareklagenævnet i december 2020. Der blev restlevetiden sat ned til et enkelt år. Det fik store konsekvenser for Steen Christensen. Ejendommen er i dag lukket ned.

Landbrug & Fødevarer optog sagen som principsag og stævnede klagenævnet. I sommeren 2022 frifandt første instans, Vestre Landsret, Miljø- og Fødevareklagenævnet. Den dom har Højesteret altså nu stadfæstet.

Håb for acceptabel løsning slukket
Charlotte Bigum Lynæs, områdedirektør for Jura & Fonde i Landbrug & Fødevarer, beklager, men respekterer afgørelsen:

- Vi er meget ærgerlige over dagens resultat, men Højesteret er enig med Vestre Landsret og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vi må respektere, at sagen nu er prøvet ved landets højeste domstol. Dommen betyder desværre, at vi får slukket det meste håb for en acceptabel løsning for de bedrifter, der er ramt af reglerne. Deres restlevetid skal beregnes fra ejendommens etablering, og det må vi tage til efterretning, også selvom ejendommene kunne fortsætte mange år endnu. Også med respekt for naturen.

Kampen fortsætter - både faglig, politisk og juridisk
Charlotte Bigum Lynæs understreger, at kampen mod ammoniakreglerne fortsætter:
- Dommen er et tilbageslag, men Landbrug & Fødevarer kommer naturligvis til at fortsætte arbejdet for at opnå en mere fair regulering på ammoniakområdet, som desværre udgør et kæmpeproblem for rigtigt mange landmand. Det er en kamp, som fortsætter ad både det faglige, politiske og juridiske spor, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Agri Nord-Formand: - Der er brug for politisk handling
Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, beklager udfaldet af sagen i Højesteret. Han konkluderer, at den kan få store konsekvenser for mange landbrug, der ligger tæt på natur eller har fået naturen tæt på.
Han påpeger samtidig, at der skal politisk handling til, hvis der skal ændres på forholdene.
- Ammoniakreglerne er ene og alene et udslag af politisk lovgivning, og Danmark går enegang med denne politik.
- Der er gjort rigtig mange forsøg fra Landbrug & Fødevarer - og fra Agri Nords side - på at gøre opmærksom på de håbløse udfordringer, landmænd står overfor. Der er tilmed lavet en hensigtserklæring mellem Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer om at finde løsninger på regulerings-bestemmelsen, tilføjer Carl Christian Pedersen.

Intet sker - og landbrug må lukke
- Vi har brugt meget krudt på at få politikerne til at kigge kritisk på ammoniakreglerne. Samtlige politikere, vi har talt med, har givet udtryk for, at det er en uhensigtsmæssig lovgivning, som kan hindre god natur i at brede sig sammen med landbrugene, siger Carl Christian Pedersen.
- Desværre er der intet sket. I mellemtiden må flere og flere landbrug lukke ned.
- Vi taber sagen ved Højesteret, fordi der ikke bliver rørt ved tåbelige, politisk bestemte regler.