Der må køres gylle indtil 15. oktober i Nordjylland

Der er i år kommet så meget nedbør frem til uge 36, at skæringsdatoen for udbringning af gylle er rykket frem til 15. oktober.

Det gælder udbringning til vinterraps og fodergræs i Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Aalborg, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 31, stk. 2 fremgår det, at udbringningsfristen for flydende husdyrgødning forlænges indtil den 15. oktober (til og med 14. oktober) i vinterraps og fodergræs, hvis der fra uge 30 til og med uge 38 er faldet mere end 30 procent over normalnedbøren – og hvis der fra uge 21 til og med uge 38 er faldet mere nedbør end normalen i henhold til DMI’s registreringer på regionsniveau.

Det anses for overordentlig sandsynligt, at nedbøren vil overstige disse mængder i hele landet, og at fristen derfor vil blive forlænget indtil den 15. oktober i hele landet.