De øvrige andele må følge med Arla

Der er stor ros fra Agri Nord til Arla for udmeldingen om at udbetale ekstra penge til andelshaverne. Og nu opfodres landbrugets øvrige andelsselskaber til at følge trop. 

I Agri Nord er der kun rosende ord tilovers for Arlas ledelses udspil omkring ekstra udbeta-ling til de tørkeramte andelshavere i stedet for at hensætte pengene til konsolidering. 
- Det klæder vores eget selskab, at man tager medansvar og ser, om man kan udbetale penge, når andelshaverne er økonomisk pressede af tørken, siger Jens Verner Pedersen, der er formand for Agri Nord Kvæg. 
Landbruget har selv efterlyst tørkehjælp og forskellige skatte- og afgiftslettelser, og Jens Verner Pedersen er derfor glad for, at landbrugets eget selskab nu også er på banen. 

Øvrige selskaber skal med
Ligeså stor rosen er til Arla, ligeså stærk er opfordringen til slagteri og grovvareforretninger. 
- De skulle måske tænke sig om en ekstra gang, inden de afviser at øge udbetalingen. Det er jo ikke kun mælkeproducenter, der er hårdt ramt af tørken. Landbrugets øvrige andels-selskaber bør også tage medansvar, siger Jens Verner Pedersen. 

Falder på et tørt sted
Jens Verner Pedersen oplyser, at en gennemsnitsandelshaver vil få udbetalt cirka 200.000 kroner, hvis repræsentantskaber godkender at udbetale 10 øre ekstra pr. kilo mælk i efter-betaling. Penge, der falder på et meget tørt sted i år, hvor foderet er knapt, og kornpriserne er høje. 
- Samtidig er det en effektfuld signalværdi overfor vores kreditgivere, der efterlyser oversig-ter over både likviditet og beholdninger, siger han. 

Stærke leverandører giver stærke selskaber
Udbetalingen kommer på rette tidspunkt, mener kvægformanden. 
- Det er rettidig omhu. For uanset hvor meget selskabet konsoliderer sig, så er det ikke stærkere, end at det har brug for sine leverandører. Er der ingen til at producere mælk, så hjælper det ikke noget at have et stort, stærkt mejeri, siger han.

Konsolidering er nødvendig
Jens Verner Pedersen understreger dog, at leverandørerne skal have forståelse for, at en ekstra udbetaling, som Arla giver i år, er en ekstraordinær handling. 
- Under normale omstændigheder skal vores selskaber konsolidere sig, men situationen i år er ekstraordinær og kræver ekstraordinære handlinger, siger Jens Verner Pedersen.