Arbejdstilsynet varsler ikke længere tilsynsbesøg

Fra 1. juli 2023 vil landbrug og virksomheder ikke længere modtage et brev 1-12 måneder, før Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg. Det sker som et resultat af arbejdsmiljøaftalen 2023.

Når Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomhederne sker det som udgangspunkt uanmeldt. Dette gælder også fremadrettet. Arbejdstilsynet har dog hidtil varslet de virksomheder, der er udtaget til tilsyn om, at Arbejdstilsynet vil komme besøg inden for 12 måneder. Denne varsling af virksomhederne er nu afskaffet.

- Det betyder, at landbrug og andre virksomheder skal være parate til at modtage besøg af Arbejdstilsynets kontrollanter i dag, i morgen, om en uge eller om en måned. Jeg kan selvfølgelig være behjælpelig med at udforme den lovpligtige Arbejdspladsvurdering – en plan der skal fornyes hvert tredje år, siger Jan Sølver Svendsen, der er HR- og arbejdsmiljørådgiver hos Agri Nord.
- Landmændene og medarbejderne får heldigvis mere og mere fokus på sikkerhed på arbejdspladsen. Og det er rigtig godt. Generelt vil virksomhederne gerne have godt styr på både sikkerhed og trivsel, tilføjer han.

Afskaffelsen af varslingsbrevet sker som led i implementeringen af arbejdsmiljøaftalen: Aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, der blev indgået den 30. marts 2023.
Arbejdstilsynet udtager som hidtil virksomheder til tilsyn ud fra en risikovurdering og på baggrund af konkrete anledninger, for eksempel ulykker eller klager over arbejdsmiljøet. Derudover udtages en mindre andel virksomheder tilfældigt via stikprøver.


Kontakt Jan Sølver Svendsen