Agri Nords rådgivere og bestyrelse følger ny ejendomskategorisering tæt

Agri Nords bestyrelsen har politisk fokus på sagen, og Agri Nord er klar med et orienteringsmøde, så snart konsekvenser og vilkår er kendt

De nye ejendomskategoriseringer af mindre landejendomme giver frustration og bekymring hos rigtig mange ejere. Et brev fra Vurderingsstyrelsen kan nemlig betyde en stigning på ejendomsskatten. Men ingen kender endnu de økonomiske konsekvenser.
Anbefaling: Redegør for forholdene
Agri Nords rådgivere har siddet klar til at vejlede de ejere, der efter påske modtog brev om ny ejendomskategorisering.
- De berørte ejere fik kun 14 dages frist til at gøre indsigelse, og vi har anbefalet dem at gøre indsigelse og redegør for forholdene på deres ejendom. Mange dyrker jo fortsat jorden i et eller andet omfang, og de har landbrugspligt på jorden, siger økonomikonsulent Jan Ovesen fra Agri Nord.
Han har haft kontakt med en halv snes berørte ejendomsejere dagligt siden brevene fra Vurderingsstyrelse blev sendt ud, og kollegaer i økonomiafdelingen har ligeledes vejledt en del kunder.
- Lige nu kan ejerne kun vente på en ny samlet vurdering af jorden og svar på deres indsigelse, siger Jan Ovesen.
Ejere, der har gjort indsigelse over den første afgørelse, vil modtage en ny afgørelse fra Vurderingsstyrelsen.
- Det giver dem en ny frist på seks uger til at klage over kategoriseringen og vælge overgangsordningen til eller fra, oplyser Jan Ovesen.
Han tilføjer, at Agri Nord er klar til at arrangere et orienteringsmøde, så snart der er mulighed for at opnå et kvalificeret overblik over konsekvenserne af omkategoriseringen samt de vilkår, der ligger til grund for afgørelserne.

Medlemmer er efterladt i et limbo
Agri Nords bestyrelse har også fokus rettet på den nye ejendomskategorisering.
- Skatteministeren og forligskredssen er ganske vist kommet med en opblødning i forhold til overgangsordningen og de såkaldte naturejendomme. Men problemet er det samme. Rigtig mange af vores medlemmer er lige nu i et limbo – de aner ikke om de er købt eller solgt, og hvad den nye vurdering betyder for dem økonomisk, siger landmand Erik Riskjær på vegne af Agri Nord bestyrelse.
Han understreger, at bestyrelsen fortsat vil følge sagen tæt og gøre indflydelse gældende, hvor det er muligt.
- I første omgang afventer vi de første afgørelser på indsigelserne og de medfølgende vurderinger, så vi kender omfanget af de økonomiske konsekvenser.

Kort om ordningen
Hvis ejendommen i dag er vurderet som en landbrugsejendom, og Vurderingsstyrelsen vurderer, at ejendommen har mere karakter af bolig end landbrug, vil den efter den nye vurderingslov blive vurderet som bolig.
Den nye kategorisering er gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2021. Dog er der mulighed for at vælge en overgangsordning, hvor ejeren kan udsætte afregningen til den dag, ejendommen skal sælges.
Hvis ejendommen bliver kategoriseret som erhverv, er der ingen mulighed for at benytte overgangsordningen, og det kan få konsekvenser i forhold til beregning af værditilvæksten på ejendommen i forbindelse med et salg.

Vurderingsstyrelsen har estimeret, at ca. 15.000 ejendomme skal omkategoriseres fra landbrugsejendom til ejerbolig.