Agri Nords bestyrelse samlet til første møde

To nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen, og bestyrelsen konstituerede sig

Agri Nords bestyrelse har holdt det første møde efter generalforsamlingen, og der blev budt velkommen til de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, Anders Iversen Mosdal og Erik Riskjær.

Ny i forretningsudvalget
Konstituering var et punkt på dagsordenen. På valg var næstformand Henrik Dalgaard, og han blev genvalgt.
Ulrik Krogsgaard udtrådte efter eget ønske af forretningsudvalget og Bjørn Borup blev valgt.
Bjørn Borup udgør nu sammen med formand Carl Chr. Pedersen og næstformand Henrik Dalgaard forretningsudvalget.
På mødet blev ansvarsområderne fordelt blandt bestyrelsens medlemmer.

Posterne blev fordelt som følger:

Carl Chr. Pedersen – ESG/klima, L&F, Seges, byggeudvalg ad hoc, TV2 Nord repræsentantskab

Henrik Dalgaard – Natur & Miljø, Vandløb, Land & By, dyrskue

Ulrik Krogsgaard – Agro & Messecenter, Åbent landbrug, Fårup

Lars Tolstrup – Økonomi og virksomhedsledelse, erhvervsuddannelser, vildtudvalg

Rene Lund Hansen – Planteavl, energiproduktion

Bjørn Borup – Landboungdom/4H/ Fremtidens landmænd

Merete Dahlgaard Frederiksen- SvineXperten

Klaus Kristiansen – KvægXperten/Økologi

Erik Riskjær - Skolekontakt

På billedet direktion og bestyrelse: Vicedirektør Anders Hummelmose, Bjørn Borup, Lars Tolstrup, Carl Chr. Pedersen, Erik Riskjær, Kent Boe Nielsen, Rene Lund Hansen, Anders Iversen Mosdal, Ulrik Krogsgaard, Klaus Kristiansen, Henrik Dalgaard og direktør Laury Kristoffersen. Merete Dahlgaard og Malene Steen Lagergaard var fraværende, da billedet blev taget.