Agri Nord tager første skridt mod biogas

Agri Nord har taget initiativ til et etablere et leverandørselskab for landmænd, der er interesserede i at levere husdyrgødning og andre biomasser til det kommende biogasanlæg ved Hobro Nord.

Derfor inviterer de nu til tegningsmøde i Agri Nords lokaler på Horsøvej 11, 9500 Hobro. Det finder sted torsdag den 7. december klokken 19.00.

- Vi håber at kunne tegne mindst 50 leverandører med tilsammen mindst 350.000 ton biomasse, siger projektleder Flemming Pedersen, Agri Nord.

Agri Nord har nedsat en arbejdsgruppe bestående af fem lokale landmænd, der skal arbejde videre med etableringen.

 

Flere fordele for landmanden

- Landmændene får en række fordele ved at levere deres gylle til et biogasanlæg, siger Jens Verner Pedersen, der er formand for den nye arbejdsgruppe og medlem af Agri Nords bestyrelse.

For det første er gylle, der har været igennem anlægget, et nemmere optageligt næringsstof for planterne.

For det andet vil landmændene blive afregnet for den gylle, de leverer til anlægget, og endeligt får de en bedre logistik i forhold til at transportere gyllen fra tank til tank, idet gyllen kan leveres lige der, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

Det nye biogasanlæg bliver desuden et moderne, højteknologisk anlæg, hvor der er mulighed for at sammensætte gyllen, så den har nøjagtigt det indhold, den enkelte landmand har brug for.

Samtidig kommer biogasanlægget til at fungere som en handelsplads, hvor de landmænd, der har for meget gylle, og de, der har for lidt, kan udveksle gyllen med hinanden.

 

Sparer miljøet for CO2 og metangas

Udover de mange fordele ude på selve gårdene er biogasanlægget en kæmpe gevinst for miljøet, understreger Jens Verner Pedersen.

Metangasserne fra gyllen udnyttes på naturgasnettet til varmeproduktion, og planen er at bruge CO2’en i et anlæg, der opføres af virksomheden Cemtec lige ved siden af biogasanlægget. Her vil man forsøge at omdanne CO2 til flydende brændstof.

- Derudover er biogas en både grøn og bæredygtig energiform, siger Jens Verner Pedersen og tilføjer, at en anden sidegevinst ved afgasset gylle er, at det lugter mindre, når det spredes ud på markerne.

 

FAKTABOKS

Biogas Hobro Nord

Prisen for at opføre det nye biogasanlæg vil ligge i omegnen af 300 millioner kroner

Kommer til at fylde cirka 5 hektar

Placeres nord for Hobro tæt på hovedvej 180

Det nye biogasanlæg forventes at producere op mod 20 millioner kubikmeter bionaturgas om året – det vil sige gas, der bliver sendt direkte ud på naturgasnettet

Det vil kunne give varme til opvarmning af mere end 10.000 parcelhuse

Medlemmerne af det nye biogasanlægs arbejdsgruppe er (fra venstre) Troels Bjørn, Jens Verner Pedersen (formand), Gorm Jessen, projektchef Flemming Pedersen, Per Kragelund og Peter Drejer Christensen.