Agri Nord roser naturforeninger

Agri Nord roser Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet for god og konstruktiv debat om bæredygtighed ved temaugerne Klima Rebild.

Med godt 50 fremmødte landmænd og naturelskere var der god gang i debatten, da Agri Nord, Aarhus Universitet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet stillede op til debat om bæredygtighed.

 

Debatten var en del af Klima Rebild – to temauger i Rebild Kommune der sætter fokus på klima- og miljøforhold på dagsordenen.

Næstformand i Agri Nords bestyrelse, Henrik Dalgaard Christensen, var ordstyrer på aftenen og fortæller, at der til trods for modsætninger var en konstruktiv dialog.

- Der var mange synspunkter på, hvad bæredygtighed er, og det synes jeg, der kom en god debat ud af, ikke mindst fordi vi alle havde en fælles forståelse for, at bæredygtighed er et abstrakt og vanskeligt begreb, siger Henrik Dalgaard Christensen.

 

Ros til DN og Friluftrådet

Selvom der i traditionel forstand både var benyttere og beskyttere af natur tilstede, roser Agri Nords næstformand parterne for at imødekomme hinandens synspunkter.

- Som repræsentanter for landbruget er vi rigtig glade for at have været med til mødet, så vi kan bidrage til en fælles løsning for at blive mere bæredygtige, siger Henrik Dalgaard Christensen og fortsætter:

- Vi roser den tilgang, både DN og Friluftsrådet har, for der er en forståelse for, at problematikken omkring bæredygtighed er en fælles opgave.

 

Skal løses i fællesskab

Debattens store tema blev, at bæredygtighed skal løses i fællesskab på tværs af organisationer – ved bedre kommunikation.

- I stedet for at vi sidder i hver vores skyttegrav, så skal der samtale til for at finde en løsning, siger Henrik Dalgaard Christensen.

Men økonomien spiller også en rolle.

- Vi kan alle sammen råbe om, at vi skal have mere bæredygtighed, men der er altid en økonomi, man skal tage højde for. Det må vi tage med os videre i en fælles front, for hvis vi står sammen som organisationer og har et bud på løsningen, så tror jeg på, at vi finder den, siger Henrik Dalgaard Christensen.

 

I teori og praksis

Foruden debatten kunne man på aftenen høre Professor Tommy Dalgaard fra Aarhus Universitet fortælle om bæredygtighed i jordbrugssystemet.

Økologikonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg, Agri Nord, fortalte om de muligheder, det giver at få lavet en bæredygtighedsanalyse af sin virksomhed.