Agri Nord-medlemmer får stor tilbagebetaling

Agri Nord udbetaler 2,0 millioner kroner i medlemsrabat. Det svarer til 40 procent af kontingentet og er en stigning på 10 procent i forhold til sidste år.

Regnskabet i Agri Nord for 2017 er gjort op, og resultatet er landet på 1,3 millioner kroner. Oveni årets resultat lægges ubrugte hensættelser, og derfor kan Agri Nord i år udbetale 2,0 millioner kroner i rabat til alle aktive medlemmer.
Det betyder, at andelen, der udbetales til medlemmerne, er øget fra 30 til 40 procent af med-lemskontingentet.


- Vi er glade for, at vi kan udbetale så stor en andel til vores medlemmer, siger formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen og tilføjer, at i Agri Nord er målet ikke et stort overskud, men et overskud, der dog levner mulighed for investeringer og udvikling til gavn for medlemmerne.


- Pengene gør desuden mest nytte i medlemmernes lommer, for det er der, likviditeten er nødvendig, siger formanden.

 

Et tilfredsstillende resultat
Der er investeret en del i både foreningen og forretningen Agri Nord i løbet af 2017. Der er brugt mange ressourcer på digitalisering, herunder skift af ERP-system, kompetence-udskiftninger og udnyttelse af Big Data.


- Det er for at sikre rådgivningen til vore landmænd i fremtiden, siger Carl Christian Pedersen.


Et resultat på 1,3 millioner kroner er derfor – set i lyset af omfanget af investeringerne – et tilfredsstillende resultat.


- Det er tilfredsstillende i forhold til, at vi har investeret i både vores forening og forretning, siger formand Carl Christian Pedersen.
I forhold til det politiske arbejde har Agri Nord i løbet af året afsat yderligere midler til medar-bejdere, der bruger tid på blandt andet en række høringssvar og rapporter, samt deltager i vand- og naturråd.


- Det er det fremtidige eksistensgrundlag for landbruget, vi investerer i, siger formanden.

 

Forventninger til 2018
Omsætningen har været en smule faldende til 102,6 millioner kroner i 2017 i forhold til 105,1 millioner kroner i 2016. Det skyldes flytning af omsætning fra Agri Nord til revisionsfirmaet Revice, der er en del af Agri Nord-koncernen.

Derudover har der været knap så stor efterspørgsel på rådgivning i 2017.


- De fleste af vore kunder har haft et godt år i 2017, og det har haft den effekt, at efterspørgs-len efter rådgivning har været mindre, siger Carl Christian Pedersen.


Forventningerne til regnskabsåret 2018 lyder på et stigende aktivitetsniveau.
Regnskabet præsenteres på Agri Nords generalforsamling torsdag den 8. marts i Agri Nord Idrætscenter. Aftenen starter klokken 18.15 med fællesspisning, og den egentlige generalfor-samling starter kl. 19.00.