Agri Nord-medlem i Højesteret – dommen falder 19. april

Landbrug & Fødevarer var tirsdag i Højesteret med en principsag på vegne af et medlem, Steen Christensen fra Nibe.
Kollegaer overværede retsforhandlingen sammen med ansatte og et bestyrelsesmedlem fra Agri Nord.

Store konsekvenser - ejendom lukket
Striden mellem parterne står om restlevetiden af husdyrbedrifter, når de revurderes, men ikke med det samme kan leve op til de skærpede ammoniakdepositionskrav.
Sagen stammer tilbage fra 2019, hvor Aalborg Kommune besluttede, at Steen Christensens ejendom med 4.600 slagtegrise skulle leve op til skærpede ammoniakkrav ved udgangen af 2030. En periode på lidt over ti år.
Det omgjorde Miljø- og Fødevareklagenævnet i december 2020. Der blev restlevetiden sat ned til et enkelt år. Og det fik store konsekvenser for Steen Christensen. Ejendommen er i dag lukket ned.

Klagenævnet stævnet
Landbrug & Fødevarer optog sagen som principsag og stævnede klagenævnet. I sommeren 2022 frifandt første instans, Vestre Landsret, Miljø- og Fødevareklagenævnet, og det er den dom, som Landbrug & Fødevarer har anket til Højesteret på vegne af Steen Christensen.
- Sagen er principiel, fordi det er første gang, at ammoniakreglerne skal prøves ved Højesteret. Afgørelsen vil skabe præcedens for kommunernes behandling af lignende revurderinger. Disse revurderinger ligger i alle kommuner og afventer denne afgørelse, siger Carsten Aarup, der er strategisk rådgiver og miljørådgiver ved Agri Nord.
- Der er anslået et sted mellem 100 og 300 husdyrbrug, der bliver hårdt ramt, hvis afgørelsen bliver stadfæstet.
Et centralt punkt i sagen er levetiden på en stald, som er fastsat til 15-20 år.
- Det vil sige, at stalden er afskrevet 15-20 år efter opførelse. Bliver Klagenævnets afgørelse stadfæstet, skal kommunerne give en restlevetid på stalde, der påvirker kategori 1 eller 2 natur, svarende til 15-20 år fra opførelsestidspunktet, konstaterer Carsten Aarup.

Konsekvenser for mange landmænd
Charlotte Bigum Lynæs, områdedirektør for Jura & Fonde i Landbrug & Fødevarer, sagde i en pressemeddelelse fra L&F inden retsmødet om sagen:
- Det er en principiel sag, fordi konsekvensen af nævnets afgørelse er, at kommunerne ventes at lade ejendommens etableringstidspunkt være den mest afgørende faktor for restlevetiden. Vi mener, ejendommenes faktiske restlevetid er afgørende, og at det dermed skal foretages en konkret vurdering. Det er samtidigt en sag, hvis afgørelse vil få konsekvenser for flere hundrede af vores medlemmer. Af de årsager er det oplagt at lade den prøve ved landets øverste domstol.

Erfaren advokat i retten
Det er den erfarne advokat René Offersen, der fører sagen for Landbrug & Fødevarer ved Højesteret.
Advokat René Offersen gjorde i retten gældende, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er forkert og mangelfuld, og tilkendegav, at den skal hjemsendes til fornyet behandling.
Kammeradvokaten, som repræsenterer modparten fastholdt en stadfæstelse af Landsrettens dom.
Der falder dom i sagen 19. april.