Agri Nord landede et overskud på 5,1 mio. kroner i 2022

Tre mio. kroner sendes retur til foreningens medlemmer

Koncernen Agri Nord har netop afsluttet regnskabet for 2022, og på bundlinjen står der et nettoresultat på 5,1 mio. kroner.
Overskuddet for 2022 kommer igen i år medlemmerne til gode, idet tre millioner kroner udbetales direkte til ejerne og medlemmerne.
- Agri Nord-koncernen står stærkt til fremtiden. Vi har en god økonomi, nogle kompetente og dedikerede medarbejdere samt en ledelse og bestyrelse, der vil sikre udvikling og fremtiden for landmændene, siger adm. direktør Laury Kristoffersen.
Han tiltrådt som direktør 1. september 2022, og ser årsresultatet som et stærkt fundament til fortsat vækst og udvikling i Agri Nord.

Tilfredsstillende resultat
Driftsresultatet for moderselskabet blev i 2022 det bedste nogensinde, og det kom på baggrund af stigende aktivitet og omsætning.
Agri Nord-koncernen bestod i 2022 af moderselskabet og blandt andet datterselskaberne Revice, Servido, BK Nord, SvineXperten, KvægXperten og DacIT.
Den samlede bruttofortjeneste for koncernen blev i 2022 på 123,7 mio. kr., hvoraf 82,5 mio. kr. kan henføres til moderselskabet. I 2021 var bruttofortjenesten på 121,2 mio. kr. for koncernen.
- For Agri Nord blev 2022 et turbulent og travlt år. Det blev også et år, hvor vi opnåede et økonomisk tilfredsstillende resultatet og samtidig formåede at styrke vores rådgivning, siger formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen.

Målet er at skabe værdi
Direktør Laury Kristoffersen understreger, at det for Agri Nord er afgørende at skabe værdi for både medlemmer og kunder.
- Vi skal fortsat være relevant i nutiden og klar til fremtiden. Agri Nord tilbyder en bred vifte af rådgivningstilbud til alle landmænd lige fra deltidslandmanden til de største landbrugsvirksomheder. Uanset opgavens art og kompleksitet, har vi Agri Nord de faglige kompetencer til at løse den.

Fokus på ESG-rådgivning
Direktøren fremhæver ét af de store fokusområder i 2022, nemlig rådgivning indenfor ESG-området – og det fastholdes i 2023.
- Landbruget er i langt højere grad end tidligere blevet mødt med ESG-rapporteringskrav fra bankerne, men har ligeledes selv prioriteret rapportering på baggrund af den værdi, det kan give deres virksomheder.
- Vi gennemfører netop nu en kampagne, der har som mål at øge den enkelte virksomheds ESG-score, oplyser Laury Kristoffersen.
- Agri Nord har 14 specialiserede ESG-certificerede medarbejdere, og de er bevidst repræsenteret og forankret tværorganisatorisk indenfor alle faggrene. Hermed sikrer vi, at vores rådgivning favner alle kunders rådgivningsbehov og kan målrette indsatsen.