Agri Nord har vundet principiel sag om genopdyrkning af braklagt jord

Agri Nord har vundet en principiel sag i Miljø- og Fødevareklagenævnet om landmandens ret til at genopdyrke braklagt jord indenfor et år. Med afgørelsen er genopdyrkningsretten slået fast.

Sagen handler om et jordareal, som en landmand i en årrække havde udtaget til braklægning – et areal der tidligere har været benyttet til intensiv markdrift. Landmanden genopdyrkede jorden indenfor et år efter braklægningen ophørte. Kommunen vurderede siden, at arealet i mellemtiden havde ændret status til beskyttet eng, og hermed var genopdyrkning af arealet ifølge kommunen ulovlig og landmanden skulle reetablere eng-området.

Sagen blev sendt til Klagenævnet, og nævnet gav i sin første afgørelse fra 2021 kommunen medhold, og landmanden mistede retten til at genopdyrke jorden.

- Afgørelse ville ramme mange af vores landmænd, fordi mange af dem netop har benyttet sig af et års genopdyrkningsret. Det ville være en helt ny praksis, der juridiske krævede en forklaring, siger natur- og projektkonsulent hos Agri Nord, Kirsten Badawi Plesner, der kalder sagen principiel.

Agri Nord har i sagsforløbet henvist til bestemmelsen om, at landmanden i indtil et år efter ophør af braklægning kan tage marken i drift igen, uanset om det i mellemtiden har fået karakter af et paragraf 3-beskyttet areal.

Agri Nord bad derfor Klagenævnet om at genoptage sagen med henvisning til at afgørelsen fra 2021 var i strid med den hidtidige praksis. I anmodningen om genoptagelse efterlyste Agri Nord en juridisk begrundelse eller forklaring på den ændrede fortolkning af genopdyrkningsreglen.
Klagenævnet genoptog sagen og endte med at omstøde sin første afgørelse.

- Rigtig mange landmænd har braklagt jord, der med årene kan udvikle sig til et område, der kan have karakter af beskyttet natur. Klagenævnets afgørelse fra 2021 ville gøre det ulovligt at omlægge jorden. Med den seneste afgørelse i Klagenævnet er landmandens genopdyrkningsret slået fast, understreger Kirsten Badawi Plesner.