Agri Nord går forrest med ESG-analyse, der skal sikre bæredygtig kurs

Agri Nord går forrest og viser vejen, også når det handler om fokus på virksomhedens klimaaftryk, medarbejderes trivsel og virksomhedsstrategien.
- Samfundet stiller stadig større krav til virksomhedernes bæredygtige udvikling. Min personlige holdning er, at vi skal være ambitiøse og realistiske, hvad angår den bæredygtige udvikling – og vi skal hver dag anstrenge os for at blive lidt dygtigere og mere relevante, end vi var i går, siger adm. direktør i Agri Nord, Laury Kristoffersen.

Krav om ESG-analyse i fremtiden
Agri Nord har netop sat sidste punktum i en gennemarbejdet ESG-rapport – en fokusanalyse, der afdækker de miljømæssige (E), sociale (S) og ledelsesmæssige (G) forhold i Agri Nord-organisationen.
- Vi og vores kunder i landbruget går en fremtid i møde, hvor ESG-afrapportering bliver en naturlig del af opgaveporteføljen på lige fod med udarbejdelse af årsregnskabet. Derfor er det naturligt, at vi som virksomhed går forrest, siger Laury Kristoffersen.
- I Agri Nord vil vi fortsat investere i vores ESG-rådgivning, så både vi og vores kunder bedre kan leve op til kravet om transparens i forhold til bæredygtighed.

Analyse giver indsigt og sætter kursen
Den dugfriske fokusanalyse skal give Agri Nords interessenter indsigt i de eksisterende ESG-forhold og bidrage til, at virksomheden arbejder videre med de målsætninger, der giver mening for organisationen.
Rapporten er en status og et internt styringsværktøj, der kan danne fundament og retning for Agri Nords bæredygtige udvikling.
- Vi er af den overbevisning, at en aktiv indsats med ESG-rapportering vil belyse nye udviklingspotentialer, som gavner vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi tror også på, at vi ved at øge bevidstheden om Agri Nords ESG-forhold internt i organisationen, kan blive endnu bedre til at skabe værdi for vores kunder. Indsatsen kan med andre ord styrke vores gode og professionelle rådgivning.

Erfaringer styrker rådgivning
Laury Kristoffersen konstaterer, at de første skridt i retning af målet er de letteste:
- Miljømæssigt giver det eksempelvis god mening, at lyset på parkeringspladsen ikke er tændt døgnet rundt. De næste skridt bliver ikke helt så lette. Vi skal både internt og eksternt øve os i at tænke ESG ind i alt, hvad vi foretager os.
- Jo flere erfaringer, vi indsamler – og det er vi godt i gang med - jo bedre bliver vi også til at yde en god og solid rådgivning.

Læs ESG-analysen her