Agri Nord er med: Dansk Agro Energi vil sikre landmænd en fair handel

Foreningen Dansk Agro Energi er en realitet efter stiftende generalforsamling i Viborg. Nis Hjort, formand for Vejle-Fredericia Landboforening, er formand for den nystiftede forening, og Agri Nord er repræsenteret med Rene Lund Hansen i bestyrelsen.
Foreningen vil hjælpe landmænd i handlen med biomasse. Udviklingen med blandt andet etablering af store energiøer på land skaber nye forretningsmuligheder, men det udfordrer også den enkelte landmands mulighed for at sikre en god aftale. Og her vil foreningen gerne gøre en forskel.
En af Dansk Agro Energis primære opgaver bliver at klæde producenterne af biomasse på til et marked med store og pengestærke spillere på aftagerside. Foreningen har som ambition at støtte og hjælpe landmændene med at få en fair andel i handelen og med at sikre kontraktforholdene.
Agri Nord har skudt 20.000 kroner ind i Dansk Agro Energi.
Den nye forening ønsker både enkelte landmænd, foreninger og virksomheder som medlemmer.

Bestyrelsen ser ud som følger:
Nis Hjort (formand), formand for Vejle-Fredericia Landboforening.
Brit Brøchner (Næstformand)
Jakob Gade, LandboForeningen Midtjylland
Asmus Klit Forum
Lars Kristensen, Fjordland
Anette Klausen, Familielandbruget MIDT-jylland
Niels Jørgen Thomsen, Østjydsk Familielandbrug
Mads West, L&F Centrovice
Niels Hedeman Pedersen, LandboNord
Torben Christiansen
Rene Lund Hansen, Agri Nord