60 landbrugsskoleelever blev klogere på bæredygtighed

Økologisk mælkeproducent Torkil Brandt-Pedersen viste i denne uge sit minivådområde frem for 60 elever og kommende landmænd fra As-mildkloster Landbrugsskole. 

Torkil Brandt-Pedersen har ejendommen Søndervang lige uden for Rold i Himmerland. Han har etableret et minivådområde, der renser markernes drænvand for kvælstof og fosfor samt bidrager til øget biodiversitet. En indsats, der skal mindske landbrugets miljøpåvirkning. Det var Rolf Th. Poulsen, der blandt andet er underviser i faget ”Bæredygtighed” på Asmild-kloster Landbrugsskole, som fik ideen til, at eleverne skulle besøge et minivådområde. Han forsøger at gøre de unge aspirerende landmænd klogere på, hvad begrebet bæredygtighed er for en størrelse. 

- Jeg prøver at få de unge til at forstå, at bæredygtighed er en forudsætning for, at de kan låne penge, afsætte deres varer eller være her i det hele taget. Vi er nødt til at kunne do-kumentere det og vise, at vi er bæredygtige, og det, vi gør, er godt, siger Rolf Th. Poulsen, der udover at være underviser selv er uddannet agronom. 


Indblik i, hvad ESG indeholder

Rolf Th. Poulsen havde arrangeret turen til minivådområdet sammen med miljø- og op-landskonsulent fra Agri Nord, Rune Hjortbak. Eleverne blev delt op i to hold og fik på skift en rundvisning ved minivådområdet og en introduktion til begrebet ESG samt et indblik i, hvordan Agri Nord arbejder med bæredygtighed. Den sidste del stod strategisk rådgiver i Agri Nord, Carsten Aarup, for. 

- De skal ikke se bæredygtighed som noget popsmart. Kan jeg få dem til at se, at de kan bruge det som et redskab, og at de i sidste ende kan tjene penge på det, så er jeg tilfreds, siger Rolf Th. Sørensen.  


Frivillig indsats for miljøet

Torkil Brandt-Pedersen begyndte at grave ud til sit minivådområde i 2020. Han ville som landmand gerne gøre en indsats for miljøet. Minivådområdet bidrager til at reducere kvæl-stofudledningen og forbedrer vandmiljøet. 

- Minivådområdet er spændende og øger biodiversiteten. Hvis det kan gøre noget godt for vores omdømme også, så er det rigtig godt, siger Torkil Brandt-Pedersen. 

Han er selv jæger og har altid drømt om at få en dam. 

- Nu var der mulighed for at grave en ordentlig sø, og ovenikøbet få tilskud til det, så det kunne ikke passe bedre. Minivådområdet dækker en halv hektar. Halvdelen af arealet har indimellem været så vådt, at vi ikke har kunnet høste, og afgrøderne er gået til spilde. Så på den måde havde jeg ikke så dårlig samvittighed over at få minivådområdet lavet der. 


Kom ud af busken

Landmænd og lodsejere har mulighed for at søge om penge til deres minivådområder, når den nye tilskudsrunde åbner den 25. maj.

- Det er en god idé, at folk allerede nu kommer ud af busken, for det er muligt at få hjælp til at vurdere projektet og få gratis hjælp til ansøgninger, allerede inden runden åbner. Der gives 100 procent tilskud, hvoraf 50 procent udbetales, når tilsagnet bliver givet, siger op-landskonsulent Rune Hjortbak.