20. november er frist for selskabsskat

Selskaber undgår rentetillæg med rettidig betaling af aconto-skat

Den 2. ordinære aconto-indbetaling af selskabsskab og en eventuel frivillig ekstra indbetaling forfalder til betaling den 20. november. Herefter løber der renter på.

Den 2. ordinære aconto skatterate forfalder til betaling den 20. november 2018. I den forbindelse bør det overvejes om denne rate er tilstrækkelig eller for høj.

Er selskabets ordinære aconto skatterater ikke tilstrækkelige, kan der foretages frivillig ekstra indbetaling.

Forventer selskabet restskat og vil undgå procenttillæg til restskatten, er den 20. november 2018 sidste frist for frivillig indbetaling.

Frivillig ekstra indbetaling kan dog ske frem til den 1. februar 2018 med et procenttillæg på 0,6 %.

Husk, at frivillig indbetaling skal indberettes på TastSelv Erhverv inden betalingsfristen. Ellers registreres indbetalingen ikke som en frivillig aconto betaling.

 

Risiko for tillæg på 3,1 procent

Indbetales forventet restskat ikke frivilligt senest den 20. november 2018 eller den 1. februar 2019, opkræves restskatten med et procenttillæg på 3,1 % i november 2019.

Restskattetillægget på 3,1 % svarer til en rente på ca. 4,0 % før skat. Har selskabet derfor overskudslikviditet eller finansieringsomkostninger mindre end 4,0 % p.a., bør selskabet indbetale den beregnede restskat 20. november 2018 eller eventuelt 1. februar 2019, hvor restskatten, og dermed ekstra indbetaling, kan vurderes mere sikkert.

De angivne procenttillæg er for 2017, idet satserne for 2018 først kendes ultimo 2018, men der forventes ikke store udsving i satserne.

 

Overskydende skat

Er aconto skatten for 2018 sat for højt, har selskabet mulighed for at nedsætte eller nulstille 2. rate via TastSelv Erhverv. 

Nedsættelsen skal ske senest på datoen for betalingsfristen, som er den 20. november 2018.

Har du spørgsmål? Kontakt økonomikonsulent/aut. revisor Ole Suhr Pedersen på tlf.: 9635 1211