Nordjysk Naturpleje

Nordjylland rummer mange natur- og kulturhistoriske værdier, hvoraf mange er truet af tilgroning.

Gennem målrettet koordinering og planlægning i samarbejde med lodsejere og dyreholdere, vil Naturpleje- og Hegningsnetværk Nordjylland samle og forberede gode natur- og miljøprojekter på

tværs af kommunegrænserne. Udover hegning og dertil hørende afgræsning, arbejdes der også med rydning, organisering og finansiering.

15. juni Fonden samt Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.