Netværk for landmænd, der dyrker energiafgrøder

Agri Nord har i perioden 2012-13 gennemført et projekt, der havde til formål at kortlægge mulighederne for at etablere et netværk blandt producenter af energiafgrøder i Region Nordjylland med henblik på at optimere produktion, høst, transport og afsætning. Der har været særlig fokus på pil som den mest betydende afgrøde, og afsætning af flis blev prioriteret særligt med henblik på at bane vejen for et egentligt leverandørnetværk. Formuleret på en anden måde var projektets formål at skabe mulighed for at optimere produktion og afsætning af flis fra energiafgrøder gennem et relevant fagligt og økonomisk netværk.
 

Projektet er finansieret af Region Nordjylland og Agri Nord.

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.