Naturplejerådgivning

Vi kender tilskudsmuligheder og regler og er specialister i naturplej som driftgren.

 

Vi rådgiver om og bistår med blandt andet:

  • Tilskud til pleje af græs- og naturarealer (MVJ)
  • Tilskud til rydning og/eller hegning i Natura 2000 områder
  • Besigtigelse og vurdering af naturarealer i forhold til tilskud og kontrol
  • Bistand i forbindelse med arealkontrol
  • Anmeldelse af husdyrhold til naturafgræsning, §§ 35 og 36 (uden ny miljøgodkendelse)
  • Græsningsaftale og forpagtningskontrakt
  • Erfagrupper

Kontakt os hvis du vil høre mere om tilskud til naturpleje eller har behov for hjælp med ovenstående.

 

Hent produktark om Naturplejerådgivning

 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.