Naturplaner

Naturplanen giver jordejere og forpagtere et overblik over de naturværdier og fortidsminder de har på deres ejendom.

Planen indeholder forslag til, hvordan værdierne sikres og forbedres. Naturplanen viser også tiltag, der kan forbedre naturindholdet og herlighedsværdierne på ejendommen. Sidstnævnte i forlængelse af samtaler med ejeren om hans interesser. Det kan f.eks. være jagtinteresser. Tiltagene prioriteres som et overskueligt værktøj til ejerens fremtidige indsats.

Agri Nord har blandt andet lavet naturplaner hos:
• Claus Jørgensen, Nørager

Det Europæiske Fælelsskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.