Natura2000: Hegn og rydning

En række lodsejere har søgt og fået tilskud til Natura 2000 projekter om rydning og forberedelse til afgræsning.

Projekterne er med til at sikre og forbedre den lysåbne naturs flora og fauna i de danske Natura2000 områder. Biodiversiteten i områderne øges og kulturlandskabet med græssende dyr i landskabet får bedre forhold.


Projektejere:

 • Torben og Bjarke Thomsen, Vadum
 • Oosterhof I/S, Suldrup
 • Peter Madsen, Arden
 • Nielsine Andersen, Højrisvej
 • Hjørring Kommune, Afgræsning Rubjerg Knude
 • Munkhauge Aps, Barmer 
 • Frede Gundersen, Suldrup
 • Poul Henningsen, Vegger
 • Benny Andersen, Østrup
 • Lars Bugge Sejersen, Havndal
 • Hans Olav Frederiksen, Møldrup
 • Lounkær Fonden, Hadsund
 • B. & C. H. Rasmussen I/S, Halkær
 • Niels Moes, Skørping
 • Anders Laustsen, Havndal
 • Arne Buus, Gelstrup
 • Sebber Kloster, Sebbersund
 • Jørgen Wittrup, Lindenborg Å
 • Kærager Anlægsgartneri, Farstrup
 • Karl Schifter Thorsen, Havnø Hage
 • Henning Christensen, Gedsted


Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projekterne

EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.