Agri Nord har gennemført en række natur- og miljøprojekter. I særlig grad har vi deltaget i en række naturplejeprojekter med planlægning, udbud og tilsyn, lodsejermøder, hegning og afgræsning. Ofte løses opgaven i samarbejde med kommuner, lodsejere, dyreholdere, Kødkvægsforeningen Himmerland og naturinteresserede.
 

Læs mere om de enkelte natur og miljøprojekter: 

Naturplaner

Natura2000: Hegn og rydning

Græsningsprojekter for bedrifter med randzone

 

 

Øvrige projekter:

Afgræsning ved Klepholm, Støvring

Afgræsning ved Storbjerg, Volsted

Afgræsning ved Tågedal , Gerding

Ajstrup Bugt

Demonstrationsprojekt ved Ajstrup Bugt

Demonstrationsprojekt i Lindenborg Ådal

Døstrup Bæk

Engfuglefremme

Engfugle i Nørholm Enge

Fire søer ved Neisig

Forbedring af Mariager Fjord – uden det koster en bondegård!

Forvaltning af strandenge, søer og dyrkede flader ved den østlige del af Limfjorden (Langerak)

Frederik VII’s Kanal i Løgstør

Græsning.dk

Invasive arter i Mariagerfjord Kommune

Lindenborg Ådal

Lundgårds bæk: Naturpleje, naturfaciliteter og formidling

Lån en ko

Nordjysk Naturpleje

Opfølgningsprojekt på naturplaner fra Vesthimmerland

Rydning ved Vidkær Ådal

Rødlistearter ved Stubberupvad ved Rold Skov

Simested Å

Skallerup Klit

Stenild Hede – Et naturplejeprojekt

Strandtudser, Mygblomst og anden unik natur ved Uggerby Å udløb

Sønderup Å

Under Lien

Uggerby Å

Vårkobjælde ved Holmsø Hede


Bidragsydere:

Projekterne er finansieret af forskellige puljer og fonde, bl.a.

Kommisionens hjemmeside om tilskud

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.