Miljøteknologi

Vi har søgt og hentet tilskud hjem til over 100 landmænd, der har investeret i ny miljøteknologi som f.eks. robotskrabere, gyllekøling, forsuring og nye moderne marksprøjter med GPS udstyr. Teknologier der nedsætter miljø- og klimabelastningen.
 

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.