Natur- og miljørådgivning der skaber værdi 

Natur- og miljørådgivningen i Agri Nord tilbyder fulline rådgivning til hobby- og produktionslandbrug i hele landet. 

Vi er en af landets største miljøafdelinger, og har mange års erfaring med natur- og miljørådgivning samt de udfordringer landmænd oplever i forbindelse med miljøspørgsmål. 

Vi rådgiver indenfor alle dyretyper og har særlige kompetencer indenfor §3, mink og husdyrgodkendelsesloven. Specielt samspillet mellem vores biologer, miljøkonsulenter og medarbejderne ved de lokale kommuner er et aktiv i husdyrsager, og har hjulpet os med at opnå gode resultater for vores kunder. Vi arbejder ud fra mantraet om at at finde den løsning som giver dig det bedste resultat til de færrest mulige omkostninger.

 

Miljøet – den væsentligste parameter i forhold til regulering af husdyrbrug

Uanset om du har 3 eller 3.000 dyreenheder kan Agri Nords Natur- og miljørådgivning servicere dine behov og ønsker. Blandt andet ved at forklare og videreformidle hvad du har brug for til myndigheder og samarbejdspartnere.

 

Vi tilbyder bl.a. rådgivning indenfor:

Anmeldeordninger:
Anmeldeordning §§27-37, Byggeanmeldelse, dyrevelfærd, ændring af dyrehold, fulde stalde, ensilagepladser, gylletanke, maskinhuse ol.

Udvidelse af dyrehold:
Anmeldelser, tilladelser, Arealgodkendelse §16 og miljøgodkendelser, §10 tilladelse, Miljøgodkendelse §§11 og 12, Miljø SWOT.

Få en Status på miljøgodkendelsen:
Når miljøgodkendelsen er i hus skal du overholde forskellige vilkår og årlige forpligtelser. Vi hjælper dig med at få overblik.

Myndighedskontakt:
Assistance ved Miljøtilsyn, krydsoverensstemmelse, Lov om hold af malkekvæg, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af slagtekyllinger, lov om hold af heste, bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr og æglæggende høns.

Mink:
§10 tilladelse – Mink-miljøgodkendelse, Agri Nords Minkteam, Flere mink? – få en hurtig miljøvurdering.

Potentiale for husdyrproduktion:
Miljøvurdering inden ejendoms- og jordkøb, miljøstrategi og optimering af husdyrproduktionen eventuelt sammen med en af Agri Nords virksomhedsrådgivere.

Værdisætning af dit landbrug:
Samspillet imellem miljøforhold og dyrevelfærdsmæssige krav.

Natur:
§3 naturvurdering, dræn, beskyttede diger.

Planer:
Smittebeskyttelsesplan, beredskabsplan, energiplan osv.

Det åbne land:
Landskabsvurdering og Landzonetilladelse.

Projekter:
Miljøteknologi, hegningsprojekter, landdistriktsprojekter og mange flere – kun fantasien sætter grænser.

Er du hobby-landmand:
Få hjælp til en Anmeldelse (Hobby 3-15 DE)

 

 


Mangler du hjælp til en miljøudfordring, som ikke findes her på listen, er du velkommen til at ringe til os – så finder vi en løsning i fælleskab.

Kontakt vores natur- og miljøkonsulenter – få et bud på hvad der præcis kan gøres i dit tilfælde og lad os få det til at ske.

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.