Lundgårds bæk: Naturpleje, naturfaciliteter og formidling

Projektet øger naturværdien og oplevelsen af græssende kreaturer og flora og fauna knyttet til den lysåbne natur til gavn for lokale såvel som besøgende.

Projektet omfatter naturpleje på enge og overdrev langs Lundgård Bæk i Mariagerfjord Kommune ved byen Rostrup.  Gennem opsætning af hegn og klargøring af arealerne ved rydning eller slåning vil projektet samle arealer i rationelle hegn og igangsætte afgræsningen. Op til 53 ha er omfattet.

Der etableres faciliteter med mulighed for ophold i regnvejr, informationsplatform og en bålplads.

Nordea-fonden er bidragsyder og Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.