Lindenborg Ådal

Der afholdes borger- og lodsejermøder med henblik på at lave hegn, gæsningsselskaber mv. i et stort område af ådalen.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.