Få taget jordprøver og optimer udbyttet. Vi anbefaler, at du får taget jordprøver hvert femte år, så du kan lægge en korrekt kalkningsstrategi.

 

Vi tilbyder

  • Analyse af jordprøver med reaktionstal og analyse af fosfor, kalium og magnesium.
  • Kobbertal som tilvalg.
  • GPS jordprøver udtaget fra crosser – en prøve pr. hektar.
  • Resultater indsat på positionsbestemt tildelingskort, som kan indlæses og bruges ved kalkning.
  • Forslag til kalkningsstrategi.
  • Kommentarer om næringsstofniveau på arealerne.

 

Optimer udbyttet

For høje reaktionsstal (surhedsgrad) øger risikoen for mangan- og bormangel samt giver en højere udvaskning af kvælstof. For lave reaktionstal kan hindre optagelsen af vigtige næringsstoffer og øge optagelsen af stoffer, der er giftige for planterne.

Jordens indhold af fosfor, kalium, magnesium og kobber er vigtige at kende, når du skal lave gødningsplan. Er tallene høje kan der spares på gødningen. Er de til gengæld lave, skal der gødskes for at undgå potentielt tab i udbytte.

 

Hent produktark om Jordprøver

 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.