Forebyggelse og bekæmpelse af invasive arter i Mariagerfjord Kommune

Projektet vil vurdere og prioritere plantearter og geografi i forhold til indsatsen med at bekæmpe og forebygge invasive plantearters fremmarch i Villestrup ådal, Stubberup Bæk og Lundgård Bæk samt et område i Hobro Vesterfjord. 

Kæmpe-Bjørneklo er sammen med rynket rose og glansbladet hæg nogle af de invasive arter, der  spreder sig i kommunen. Eksempelvis har Kæmpe-Bjørneklo invaderet mange ådale, hvor frø spredes nemt med vandet. Meget af ådalenes og andre naturområders naturindhold er truet fordi kæmpe-bjørnekloen udkonkurrerer naturligt forekommende karakterarter som gøgeurt mfl. 

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.