Forebyggelse og bekæmpelse af invasive arter i Mariagerfjord Kommune

Projektet vil vurdere og prioritere plantearter og geografi i forhold til indsatsen med at bekæmpe og forebygge invasive plantearters fremmarch i Villestrup ådal, Stubberup Bæk og Lundgård Bæk samt et område i Hobro Vesterfjord. 

Kæmpe-Bjørneklo er sammen med rynket rose og glansbladet hæg nogle af de invasive arter, der  spreder sig i kommunen. Eksempelvis har Kæmpe-Bjørneklo invaderet mange ådale, hvor frø spredes nemt med vandet. Meget af ådalenes og andre naturområders naturindhold er truet fordi kæmpe-bjørnekloen udkonkurrerer naturligt forekommende karakterarter som gøgeurt mfl. 

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse. Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan opleves nedsat funktionalitet.