Agri Nord Rekruttering og HR har gennemført en række HR- og arbejdsmarkedsprojekter for landmænd og medarbejdere i landbruget. Vi har i særlig grad gennemført projektforløb med fokus på integration og udvikling af udenlandske medarbejdere i dansk landbrug. Ofte løses opgaven i samarbejde med sprogskoler, kommuner og integrationsmedarbejdere.
 

Herunder kan du læse om tidligere projekter:

 

 

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Projektet omfatter kursusforløb af i alt 70 lektioner danskundervisning målrettet udenlandske landbrugsmedarbejdere. Danskundervisningen afvikles i nærområdet, hvor de udenlandske medarbejdere bor og arbejder. Enten på gården hvor de arbejder, på en nærliggende gård eller i Agri Nords lokaler. Undervisningen tilrettelægges fleksibelt, så den afvikles under hensyn til medarbejdernes arbejdstider. Undervisningen tilrettelægges enten som klasseundervisning eller som en kombination af klasseundervisning og undervisning via Skype.

Agri Nord Rekruttering og HR har fået tildelt projektmidler fra Undervisningsministeriet til projektforløbet Grundkursus i Arbejdsmarkedsdansk. I perioden 2012 – 2014 har Agri Nord Rekruttering og HR fået bevilget projektmidler til i alt 15 projektforløb.


 

Integrationsforløb for erfarne udenlandske landbrugsmedarbejdere

I perioden april – september 2013 har Agri Nord i samarbejde med Projekt Velkomstcentre – Live And Work In North Denmark afviklet integrationsprojekt for 15 erfarne udenlandske landbrugs-medarbejdere og deres arbejdsgivere. 

Projektet har besået af følgende kompetencemoduler:
•    5-dages mentorkursus med fokus på integration og mentalitetsforskellene mellem de udenlandske medarbejderes hjemland og DK.
•    10 timers danskcoaching samt sproglig afklaring
•    Hjemmebesøg hos alle udenlandske medarbejdere og deres familie

Velkomstcentre – Live And Work In North Denmark har via Den Europæiske Socialfond deltaget i finansieringen af projektet.

 

        

 


 

Erfagruppe 2.0 matchen

Agri Nord Rekruttering & HR og erfagruppe for erfarne udenlandske landbrugsmedarbejdere deltager i perioden oktober 2013 – oktober 2014 i erfagruppe 2.0 matchen arrangeret af projektet Videnformidling og dialog via nye kanaler – Vi&Di, Videncentret for Landbrug. Projektet er et udviklingsprojekt med fokus på, hvordan erfagruppen kan supplere og udvikle samarbejdet gennem en Facebook gruppe til at udveksle erfaringer om det at arbejde på et dansk landbrug – både rent landbrugsfagligt, men også det at være arbejdstager.

Projektet omfatter Facebook erfagruppe for erfarne udenlandske landbrugsmedarbejdere og deres arbejdsgivere. Facebook erfagruppen er dannet med det formål at supplere diskussionerne og erfaringsudvekslingen i fysisk erfagruppe, hvor indholdet i erfamøderne omfatter alle aspekter af at være medarbejder i dansk landbrug. Facebook erfagruppen fungerer som diskussionsforum og informationsportal – i form at tekst, billeder, videoer og links.

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

 

        

 


 

Leonardo da Vinci mobilitets projekt

Aktører fra Agri Nord og Agri Nords berøringsflade (bestyrelsesmedlemmer, konsulenter, afdelingsledere, vejledere, landmænd, uddannelsesansvarlige) udveksler i hold med skoler fra henholdsvis Polen, Ungarn og Rumænien. Deltagerne har alle brug for viden om skoler og den uddannelsesmæssige baggrund, som landbrugsmedarbejdere fra Østeuropa besidder og får. Deltagerne skal have kompetencer og større viden inden for det tværkulturelle, transnationale og tværinstitutionelle samarbejde. Opholdene finder sted fra juni 2013 til november 2013. 

Den Europæiske Union under Programmet for Livslang Læring har deltaget i finansieringen af Leonardo da Vinci mobilitets projektet.

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.