Hjælp Kirkeuglen

Gennem målrettet koordinering og planlægning i samarbejde med lodsejere, dyreholdere og fugleinteresserede vil Vesthimmerlands Kommune, Rebild Kommune, Aalborg Kommune, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Landboforeningen Agri Nord følge op på forskernes resultater omkring fodring, afværgning, sikring af kirkeuglebiotoper samt lokalisering af ukendte kirkeugler. Udover det omfattende arbejde med fodring, sikring og lokalisering, arbejdes der meget med involvering af lokale ildsjæle, således at lodsejerbevarelsesarbejdet forhåbentlig kan fortsætte fremover.


Følgende har deltaget i finansieringen af projektet: Grønne Partnerskaber, kommune samt DOF, DN og Agri Nord samt Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.